stokkmaur

Stokkmaur: Bekjempelse og Forebygging

Camponotus-arter, kjent i Norge som stokkmaur, kan forårsake skader på treverk i bygninger. Disse treborende insektene etablerer gjerne bol i hus og hytter. Behandling krever korrekt tilnærming og ekspertise for å unngå forverring av situasjonen.

stokkmaur

Kjennetegn ved stokkmaur

Stokkmaur er Norges største maurart og noen individer måler opp til 18 millimeter. Arbeiderne innenfor denne arten varierer fra 5 til 14 millimeter i lengde. En tydelig forskjell fra andre arter som skogmauren, er deres svarte hode, mens skogmauren har røde felt på siden av hodet. De bygger reir og kolonier i fuktige og råttne trestrukturer, ofte i stubber og vedstabler, men kan også finne veien inn i bygninger og etablere reir der. Til tross for en vanlig misoppfatning, spiser ikke stokkmauren treverk, men gnager det vekk når de lager plass til deres koloni.

Tiltak mot stokkmaur

For å håndtere stokkmaurangrep, kreves det skritt for å unngå invasjon og tiltak for å bekjempe dem hvis de har etablert seg.

 • Forebyggende arbeid: Sikre at treverk ikke forfaller nær boligen, fjerne gamle stubber og sørge for å vedlikeholde og kontrollere bygninger for fuktighet. Tørre og godt ventilerte forhold gjør det mindre tiltrekkende for stokkmaur å bosette seg.
 • Når maurer har bosatt seg: Bekjempelse bør overlates til profesjonelle.  Feil behandling av stokkmar kan resultere i at de forflytter seg og at ewt problem på sikt forverres.
 • Identifisere reiret: En grundig kontroll rundt boligen for å finne alle reir er nødvendig. Dette inkluderer satelittkolonier som ofte finnes i og rundt huset.

Direkte tiltak:

 • Eksponering av reir: Å åpne opp konstruksjoner for å eksponere selve maursamfunnet for deretter å behandle med egnet maurmiddel.
 • Bruk av forgiftet åte: Plassering av åte langs maurstier, inne og ute, hvor maurene ferdes. Professionelle skadedyrbekjempere anbefales for korrekt bruk av åte.

skade av stokkmaur

Merknad ved åtebehandling:

 • Konsistent og riktig plassering: Mindre mengder åte som skiftes regelmessig er mer effektivt enn store, engangsutlegginger.
 • Langsiktig perspektiv: Åtebehandling kan ta flere måneder, og man må fortsette behandlingen til det ikke lenger observeres maur.
 • Unngå sprøytemidler samtidig: Dette kan forstyrre maurrutene og påvirke effektiviteten av åten.

Bruk av insektsspray langs maurstier gir vanligvis bare en midlertidig løsning og har liten effekt på det overordnede maursamfunnet. Den beste anbefalingen er å ta kontakt med skadedyrproffen for å få råd og tilgang til effektive bekjempelsesmetoder.

Skader Forårsaket av Stokkmaur

Stokkmaur i tak

Risikoen Stokkmaur Utgjør

Selv om stokkmaur kan forårsake strukturell skade, er de faktisk ikke skadelige i den forstand at de er direkte farlige for mennesker. De blir ofte beskyldt for skader som i realiteten er et resultat av andre utfordringer, slik som fuktighetsproblemer. Skader som tilskrives maurene er i mange tilfeller assosiert med råteskader forårsaket av fukt. Det tar gjerne mellom 7 og 10 år for et maurmiljø å etablere seg. Dersom man observerer flyvemaur innendørs, kan dette indikere at det er et velutviklet samfunn i boligen som har eksistert der over en lengre periode.

Fjerning av Stokkmaur

Forebygging er mest effektiv mot stokkmaur, og dersom treverket forblir ukompromittert og tørt, er det sjelden stokkmaurene gjør bolig i våre hjem. Ved angrep bør man forsøke å lokalisere reiret ved å spore maurstiene og se etter tegn som trevirke og isolasjon som maurene kaster ut under reirbygging. Et annet tips er å høre etter lyden av aktivitet i veggene.

Når man samler informasjon om maursamfunnets plassering, er neste skritt å velge den mest effektive bekjempelsesmetoden. Mens generelle maurmidler kan brukes på stokkmaur, kan det kreves større mengder og mer tålmodighet. Ulokaliserte reir kan bekjempes med forgiftet åte som en mer avgrenset og indirekte metode. En feilaktig utført bekjempelse kan føre til at kolonien relokaliserer eller deler seg, potensielt økende kostnadene betydelig.

 • Leter etter nye hjem om våren og ekspanderer området.
 • Vinduer og dørsprekker bør sjekkes og sikres.
 • Grusbelter rundt grunnmuren kan virke forebyggende.
 • Sprekker og åpninger hvor mauren potensielt kan inntre bør tettes.
 • Hovedtua må lokaliseres og elimineres for effektiv fjerning av maurene.
 • Forsiktighet bør utvises ved bruk av sprøytemidler da de kan være farlige.

For å garantere en effektiv og sikker håndtering av et eventuelt stokkmaurproblem, kan det være klokt å søke profesjonell hjelp, spesielt hvis man føler seg usikker på hvordan man skal gå frem. Profesjonelle kan tilby veiledning og hjelpe til med å velge de riktige løsningene for å adressere problemer med stokkmaur.

Ta kontakt

Hvis du opplever problemer med skadedyr som maur, er det viktig å handle raskt for å forhindre større skader. Profesjonell assistanse kan være nødvendig for å identifisere problemets omfang og finne effektive løsninger.

 • Forebyggende tiltak: Det kan være lurt å kontakte en biolog eller skadedyrbekjemper som kan tilby råd om hvordan man kan forhindre at skadedyr etablerer seg.
 • Faglig ekspertise: Skadedyrbekjempere har kunnskapen som kreves for å utføre en sikker og effektiv skadedyrkontroll.
 • Miljøvennlige alternativer: Når det er aktuelt, foretrekk firmaer som tilbyr miljøvennlige og bærekraftige behandlingsmetoder.
TjenesterBeskrivelse
SkadedyrinspeksjonEn grundig gjennomgang for å kartlegge skadedyrsaktivitet og risiko.
BehandlingsplanEn tilpasset plan for å bekjempe og kontrollere skadedyr.
EtterkontrollOppfølgingsbesøk for å sikre at problemet er løst.

Ta kontakt med oss i Skadedyrkontroll1 AS for å sikre hjemmet ditt mot uønskede gjester.

Ofte stilte spørsmål

Effektiv bekjempelse av tremaur

For å bekjempe tremaur på en effektiv måte kan man benytte seg av ulike metoder. Strategier inkluderer bruk av maurgifter, lokkefeller og barrierebehandlinger rundt bygninger. Profesjonelle skadedyrbekjempelsesselskaper tilbyr også omfattende løsninger.

 • Gifter: Maurgifter tilgjengelig i form av granulater eller væsker.
 • Lokkefeller: Inneholder lokkemateriale og gift som tremauren tar med seg tilbake til reiret.
 • Barrierer: Spesielle sprayer eller pulver som lager en giftig barriere rundt bygninger.

Skader forårsaket av tremaur i hjemmet

Tremaur kan forårsake betydelige skader på treverk og isolasjonsmaterialer i hjem. De er i stand til å grave ut gallerier for å bygge sine reir, noe som svekker trestrukturens integritet.

 • Trearbeid: Skadene manifesterer seg oftest i ødelagt treverk.
 • Isolasjon: Kan også ødelegge isolasjonsmateriale for å utvide reiret sitt.

Identifisering av tremaurens reir

For å oppdage et tremaurreir er det viktig å se etter tegn som sagflis nær treverk, stillestående tremaur eller uvanlig aktivitet rundt bestemte områder av en bygning.

 • Sagflis: Vær på utkikk etter små hauger med sagflis, et biprodukt av deres graving.
 • Observasjon: Følg etter arbeidermaurenes rute for å finne reiret.

Forskjellen på tremaur og faraomaur

Tremaur er betydelig større enn faraomaur og tenderer til å invadere trestrukturer, mens faraomaur ofte forbindes med matvarer og interne bygningsområder.

 • Størrelse: Tremaur er ofte større og mørkere i fargen.
 • Habitat: Tremaur foretrekker tre mens faraomaur er mer tiltrakket av søtsaker og kan sees rundt kjøkkenet.

Forebygging av tremaur i hagen

For å forhindre etablering av tremaur i hagen, er det anbefalt å håndtere potensielle habitatfaktorer og fjerne matkilder som kunne tiltrekke seg disse insektene.

 • Rydde opp: Fjern råtnende eller unødvendig treverk og materiale.
 • Hindre tilgang: Pass på at trær og busker ikke berører bygninger.

Lyder som indikerer tremaur i veggene

Hvis det er tremaur i veggen, kan det noen ganger høres svake knasende eller raslende lyder når maurene beveger seg og graver i treverket.

 • Knaser: Et svakt, men merkbart lydbilde som kommer fra affected områder.
 • Rasling: Lyder av tremauraktivitet som kan høres i stille omgivelser.