stokkmaur

Stokkmaur: Fakta og informasjon om disse insektene

Stokkmaur er en stor maurart som kan bygge reir i gamle stubber og trestammer, men som også dessverre finner veien inn i hus, hytter og andre trebygg. Stokkmauren er fryktet fordi den kan føre til store svakheter i trekonstruksjoner og dertil kostbare reparasjoner.

Det finnes tre arter i Norge: skogstokkmaur, jordstokkmaur og sotstokkmaur. Skogstokkmaur kan angripe hus og hytte, mens jordstokkmaur og sotstokkmaur lager kolonier i jord under bakken i tilknytning til morken ved.

Hva kjennetegner stokkmaur

Stokkmaur er den største maurtypen som finnes i Norge, og kan bli opptil 18 mm lang. Arbeiderne er vanligvis 8-14 mm lange, mens dronninger kan bli opptil 18 mm. De normale arbeiderne varierer i størrelse fra 5-14 mm. Fargen er som regel sort, men den kan også ha rød eller rødlig kropp. Men hodet er alltid helt sort.

Slik kjenner du igjen en stokkmaur:

Den er stor, den har helsvart hode og den bli ikke (vanligvis) aggressiv hvis du prøver å forstyrre den på sin ferd. En stokkmaur vil rett og slett prøve å gå rundt fingeren din hvis du prøver å forstyrre den, mens en skogsmaur vanligvis vil reise seg og være aggressiv.

Kan forveksles med andre maurarter:

  • Med sukkermaur: De minste stokkmaur-arbeiderne kan forveksles med de største sukkermaurene (sort jordmaur).
  • Rød skogsmaur: Mange forveksler stokkmaur med rød skogsmaur, siden denne også er en relativt stor maurtype. Men den sikreste måten å kjenne igjen en stokkmaur er at den har et helsvart hode. Skogsmaur derimot har røde felter på begge sider av hodet.

Stokkmaur kan skade bygg

Stokkmaur er en av få insekter som kan gjøre skade på bygninger. En vanlig misforståelse er at de spiser treverket, men det gjør de ikke. Mange tror at den spiser tre, men det gjør den ikke. De gnager ut og fjerner materiale for å gjøre plass til bolig.

Ofte er maurskade et symptom på underliggende problemer med fuktighet i konstruksjonen. Normalt sett er tørt trevirke for hardt til at stokkmaur klarer å ta bolig i det.

Stokkmaurene bygger vanligvis reir i gamle stubber og trestammer, men de kan også etablere sitt bol i levende bartrær med etablerte råtesoppskader.

Bekjempelse av stokkmaur

Har man fått stokkmaur i hus, vil det være nødvendig med en bekjempelse.

Bekjempelser kan være meget vanskelig og krever ofte god forståelse for maurene og maursamfunnets struktur. Derfor bør bekjempelse av denne maurtypen overlates til et skadedyrfirma som har erfaring med bekjempelse av stokkmaur, eller at du følger veldig klart definerte fremgangsmåter.

Stokkmaurene kan etablere satellittkolonier, slik at et reir inne i boligen ofte har sammenheng med flere reir inne eller utenfor bygningen. Derfor er det viktig å finne alle reirene for å foreta en effektiv bekjempelse. Dette har vi erfart mange ganger, og derfor bruker vi en del tid på observere hvor maurene kryper., for å nøye undersøke om det er snakk om ett reir eller et nettverk av reir.

Det er viktig å huske at stokkmaur er en del av naturen og spiller en viktig rolle i økosystemet. Derfor er det viktig å bekjempe dem på en måte som ikke skader miljøet eller andre dyr og insekter.

Det aller viktigste ved bekjempelse av stokkmaur er å finne ut hvor reiret er, og om man kan avdekke det raskt eller om man er usikker på dette. Hvis man kan avdekke det raskt så kan man bekjempe stokkmaurene på en times tid, men hvis man ikke vet hvor reiret er så må man bruke en annen fremgangsmåte.

For å bli kvitt stokkmaur må man finne hovedtua og ta knekken på den og dronningen. Eller å finne alle reirene, og ta knekken på alle dronningene.

Problemet er at det kan være flere reir som jobber sammen, og de kan ha flere dronninger. Så du må være sikker på at du vet hvor alle sammen er hvis du skal gjøre direkte bekjempelse.

Det er viktig å ikke forstyrre maurene før man starter bekjempelsen.

Bekjempelse hvis du er sikker på at du vet hvor reiret er

Hvis du vet hvor reiret er, og det bare er ett reir, så kan du gjøre følgende.

Bland opp passende mengde med kontaktdrepende maurmiddel. Trinol Maurvanningsmiddel eller et annet maurmiddel med Pyretroid eller Pyretrin er anbefalt. Vi anbefaler å ha dette på en sprøyte, slik at man kan sprute på maurene i det man starter avdekkingen av reiret.

Det er viktig å sikre seg et ytre perimeter før man starter, og gjennomføre full bekjempelse så snart som mulig.

Begynn med å avdekke reiret, sprute på den kontaktdrepende giften, og jobb deg dypere og dypere i reiret så kjapt som mulig, Sørg for at maurene får på seg den kontaktdrepende giften. Maurene vil veldig raskt dø. Fortsett uforstyrret helt til hele reiret er bekjempet.

Hvis det er flere reir som står i kontakt med hverandre så sørg for å bekjempe de andre reirene uten opphold.

Bekjempelse hvis man ikke finner ut hvor reiret er

Hvis man ikke finner ut hvor i huset reiret befinner seg, eller hvis reiret er på steder der man ikke kommer til, er bekjempelse mer utfordrende. I disse tilfellene vil bruk av forgiftet åte være nødvendig. Åtebehandling vil være tidkrevende og vanskelig. Normalt sett er åtebehandling beregnet på stokkmaur er forbeholdt profesjonelle skadedyrbekjempere, men det finne si dag løsninger der du kan gjøre dette selv også.

Åte mot annen type maur vil også virke, men denne er i utgangspunktet ikke sterk nok hvis man ikke gjør det riktig. Åten plasseres utendørs eller innendørs der maur ferdes.

Det er viktig at det ikke blir tomt for åte og at mauren blir tiltrukket av den og spiser den. Åten skiftes jevnlig for å holde den fersk og at det er nok av den. Det er bedre med mindre mengder åte flere ganger, enn store mengder på en gang.

Åten må stå ute en periode etter at siste maur er observert. Bekjempelser av denne typen kan i noen tilfeller ta opptil et par måneder. Hvis man starter bekjempelsen sent på høsten så kan det være vanskelig å få maurene til å spise nok åte, og våre erfaringer er at det er bedre med granulat på høsten enn å bruke flytende åte.

Vår erfaring: Vi har erfart at det er ofte best å starte med flytende mauråte tidlig på våren, og utover sommeren vil maurene ofte like mer fast føde. Utover sen-sommeren og høsten har vi erfart at bruk av granulat som regel er best mot stokkmaur.

Forebygging mot stokkmaur

Å forebygge mot maurangrep er vanskelig, men man kan ta noen forholdsregler for å redusere sannsynligheten for at man får et stokkmaurangrep.

Det viktigste man gjør for å forebygge er å sørge for at treverket i bygget er tørt og friskt. Det er sjeldent stokkmaur finner seg til rette i tørt og hardt treverk. Man kan også impregnere treverk med Woodtox, som er et middel for impregnering av treverk og som både beskytter mot insekter som stokkmaur, stripet borebille og husbukk.

Utvendig bør man holde det ryddig. Det betyr at treverk ikke bør råtne i nærheten av huset, samt at gamle stubber i hagen bør fjernes. Vannskader bør utbedres raskt, og krypkjellere og loft må ha tørre forhold og være godt ventilert. Stokkmaur er ikke kjent for å ta bolig i tørre forhold.

Tett sprekker og hull og slike inngangssteder: Stokkmaur kan komme inn i bygninger gjennom sprekker og hull i vegger og tak. Derfor er det viktig å tette disse åpningene for å hindre at stokkmaurene kommer inn.

Er stokkmaur farlig

Stokkmauren er ikke så farlig som mange tror. Den får ofte skylden for skader som har bakenforliggende årsaker. Ofte er det fuktproblemer som gjør at de velger å bosette seg inne i boliger. Selv om den kan gjøre skade på friskt treverk, er veldig ofte skader av maur i forbindelse med en fukt- eller råteskade.

Etablering av et maursamfunn kan ta så mye som 7-10 år, og det er ingen krise om skaden ikke utbedres umiddelbart. Dersom det oppdages flyvemaur inne i en bolig er dette et tegn på et etablert samfunn inne i boligen. Dette samfunnet har sannsynligvis vært i boligen 6-7 år eller mer.

Ta kontakt

Hvis du oppdager stokkmaur i huset ditt, kan det være lurt å ta kontakt med oss som har ekspertise og mye erfaring med å bekjempe stokkmaur. Vi har kunnskap og erfaring med å håndtere stokkmaurangrep, og bekjemper stort sett ett maursamfunn hver dag i sesongen. Vi kan også gi råd om forebyggende tiltak for å hindre fremtidige angrep.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan finne reir av stokkmaur?

Reir av stokkmaur kan finnes i trær, trestubber, tømmer, og andre trestrukturer. De kan også finnes i jord og stein. Hvis man ser maur som går inn og ut av et hull i en trestruktur, kan det være et tegn på at det er et reir der.

Hvordan kan man kjenne igjen stokkmaur?

Stokkmaur er store, svarte eller røde maur som vanligvis er mellom 4 og 12 mm lange. Hodet er alltid helt sort. De har en karakteristisk form på hodet, og antennene er buet. De er ikke aggressive vanligvis. Stokkmaur kan også ha vinger.

Hva gjør stokkmaur i huset?

Stokkmaur kan komme inn i huset på jakt etter mat eller på grunn av fuktighet. De kan følge vannrør, elektriske ledninger, eller andre strukturer inn i huset. De kan også bygge reir inne i huset.

Hvor skadelig er stokkmaur?

Stokkmaur kan være skadelige for trestrukturer, spesielt hvis de bygger reir inne i huset. De kan også bite og forårsake kløe og irritasjon. Men de utgjør vanligvis ikke en helsefare.

Hvordan bli kvitt stokkmaur?

Det er flere måter å bli kvitt stokkmaur på, og det er ved å bruke gift. Enten bruker man kontaktdrepende gift, eller man bruker åtegift. Man kombinerer ikke disse to metodene, men må velge den ene eller den andre. Det er viktig å finne og ødelegge reiret, samt å hindre at stokkmaur kommer tilbake.

Hvordan bli kvitt stokkmaur utendørs?

For å bli kvitt stokkmaur utendørs kan man bruke gift. Enten åtegift eller kontaktdrepende gift. Det er også viktig å fjerne eventuelle råtnende eller døde trær i nærheten av huset, da dette kan tiltrekke seg stokkmaur.