stokkmaur i hus

Stokkmaur: Fakta, Skade og Kontroll

Stokkmaur er den største maurtypen i Norge og kan bli opptil 18 mm lang, mens arbeiderne varierer i størrelse fra 5-14 mm. Det er vanlig å forveksle stokkmaur med rød skogsmaur, men en sikker måte å kjenne igjen stokkmaur på er at den har et helsvart hode, mens skogsmaur har røde felter på begge sider av hodet. Stokkmaur er en av få insekter som kan gjøre skade på bygninger. Det er en vanlig misforståelse at de spiser treverk, men faktisk gnager de ut og fjerner materiale for å gjøre plass til bolig.

stokkmaur

Hva gjør man med stokkmaur

Forebygging av maurangrep kan være vanskelig, men det er likevel noen forholdsregler man kan ta for å redusere sannsynligheten for at man får et stokkmaurangrep. Treverk bør ikke råtne i nærheten av huset, gamle stubber i hagen bør fjernes, og man bør kontrollere boligen for fuktighet. Vannskader bør utbedres raskt, og krypkjellere og loft må ha tørre forhold og være godt ventilert. Stokkmaur trives ikke i tørre forhold.

Hvis man har fått stokkmaur i hus, vil det være nødvendig med en bekjempelse. Bekjempelse kan være meget vanskelig og krever ofte god forståelse for maurene og maursamfunnets struktur. Mange som opplever stokkmaur i boligen, gjør ofte flere forsøk på å fjerne disse selv. Dette kan ofte være mislykket og i mange tilfeller gjøre problemet større. Bekjempelse av stokkmaur bør overlates til et skadedyrfirma.

For å foreta en effektiv bekjempelse, er det viktig at alle reir blir funnet. Dette kan være vanskelig. Bekjempelse som ikke er rettet direkte mot reir vil være tidkrevende og utfordrende. Hvis man finner flere reir i huset, må de bekjempes samtidig. Dersom man forstyrrer maurene med mislykkede forsøk på fjerning, kan de forflytte seg, og dermed gjøre en bekjempelse vanskelig. Hvis man føler seg sikker på at man kan løse problemet selv, kan man få flere tips om å kjøpe effektive midler mot stokkmaur på skadedyrproffen.no.

Hvis konstruksjonen tillater det, kan man åpne opp og blottlegge samfunn. Direkte bekjempelse med riktig type maurmiddel vil da ha stor mulighet for å lykkes. Stokkmauren er følsom for de fleste maurmidler, og disse kan derfor brukes direkte i reiret. Disse maurene danner ofte satellittkolonier, slik at et reir inne i boligen ofte har sammenheng med flere reir inne eller utenfor bygningen. Hvis man finner reir nær huset i stubber, råttent tre, vedstabler eller lignende, er det derfor lurt å fjerne disse fra tomten.

Hvis man ikke finner ut hvor i huset reiret befinner seg, eller hvis reiret er på steder der man ikke kommer til, er bekjempelse mer utfordrende. I disse tilfellene vil bruk av forgiftet åte være nødvendig. Åtebehandling vil være tidkrevende og vanskelig. Åte beregnet på stokkmaur er forbeholdt profesjonelle skadedyrbekjempere.

Åte mot annen type maur vil også virke, men denne er i utgangspunktet ikke sterk nok. Åten plasseres utendørs eller innendørs der maur ferdes. Det er viktig at det ikke blir tomt for åte og at mauren blir tiltrukket av den og spiser den. Åten skift

Hvilken skade gjør stokkmaur

Stokkmaur er en stor maurart som kan gjøre skade på bygninger. Det er en vanlig misforståelse at stokkmaur spiser treverket, men det er ikke tilfellet. Stokkmauren gnager ut og fjerner materiale for å gjøre plass til bolig. Ofte er maurskade et symptom på underliggende problemer med fuktighet i konstruksjonen. Tørt trevirke er normalt for hardt til at stokkmaur klarer å ta bolig i det.

Stokkmaur i gulvbjelke

Er stokkmaur farlig

Stokkmauren er ikke så farlig som mange tror. Ofte er det fuktproblemer som gjør at de velger å bosette seg inne i boliger. Selv om den kan gjøre skade på friskt treverk, er veldig ofte skader av maur i forbindelse med en fukt- eller råteskade. Etablering av et maursamfunn kan ta så mye som 7-10 år, og det er ingen krise om skaden ikke utbedres umiddelbart. Dersom det oppdages flyvemaur inne i en bolig er dette et tegn på et etablert samfunn inne i boligen. Dette samfunnet har sannsynligvis vært i boligen 6-7 år eller mer.

Hvordan fjerne stokkmaur selv

Forebygging er det mest effektive middelet mot stokkmaur. Det er derfor viktig å hindre at treverk i og nær hus råtner og tette hull rundt rør og ledninger som går inn i huset. Hvis du likevel ønsker å gå i gang med bekjempelse av stokkmaur selv, bør du tenke deg godt om og følge disse rådene:

  • Ved angrep bør reir lokaliseres ved at du følger maurstier, se etter hvor mauren kaster ut treflis/spon og isolasjon fra reirbyggingen. Man kan også lytte etter ”krafsing” fra maurreir i vegger.
  • Skal man fjerne stokkmaur selv vil det være nødvendig å velge det beste middelet mot stokkmaur. Alle maurmiddel fungerer mot stokkmaur, selv om det i utgangspunktet ikke står på pakken. Det trengs bare større mengder og mer tålmodighet for å oppnå et godt resultat.
  • Utilgjengelige eller ulokaliserte reir bekjempes med forgiftet åte som en avgrenset indirekte behandling. Det å velge riktig bekjempelsesmiddel mot maur er avgjørende for et godt resultat.
  • Vær på vakt når de leter etter nye hjem om våren, og når samfunnet vokser og har behov for større boareal.
  • Det er vanskelig å forebygge et angrep, men det hjelper å holde utearealet ryddig.
  • Unngå busker, planter og vedstabler tett inntil grunnmuren.
  • Mauren liker ikke småstein og grus. Et belte av grus rundt grunnmuren kan derfor virke forebyggende.
  • Sjekk dører og vinduer for sprekker og tett om nødvendig – slik at mauren ikke kan krype inn.
  • For å bli kvitt stokkmauren må man finne hovedtua og ta knekken på den og dronningen.
  • Husk at de fleste sprøytemidler er farligere enn mauren, så vær forsiktig.

Dersom en direkte bekjempelse med sprøytemiddel ikke lykkes med å fjerne kolonien fra konstruksjonen, kan samfunnet relokalisere til andre steder i konstruksjonen. Det er da fare for at det kan dannes flere satellittkolonier ut ifra den opprinnelige kolonien. Mislykkede forsøk på bekjempelse av stokkmaur kan ofte bli dyrt.

Dersom du har vært så uheldig å fått stokkmaur inn i boligen bør du vurdere å ringe etter hjelp. Feilslåtte bekjempelsesforsøk vil kun gjøre det vanskeligere å bli kvitt dem.

Ta kontakt

Hvis du trenger hjelp med bekjempelse eller forebygging av skadedyr, kan du kontakte en skadedyrbekjemper. De kan hjelpe med fjerning av skadedyr og kontroll av infestasjoner. Hvis du har problemer med stokkmaur, kan en skadedyrbekjemper hjelpe med bekjempelse av dem. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger hjelp med skadedyrbekjempelse eller forebygging.