svart tremaur

Svart Tremaur

Svart tremaur, kjent vitenskapelig som Lasius fuliginosus, er en art innen genus Lasius og hører til familien av årevinger. Denne arten av maur er lett gjenkjennelig på sin skinnende svarte farge og et markant stort hode. Disse insektene er spesielt bemerkelsesverdige for deres foretrukne habitat, som vanligvis omfatter gamle trær og trestubber der de bygger sine boliger i hulrommene.

svart tremaur

Svart tremaur er ikke bare kjent for sin distinkte utseende, men også for en karakteristisk duft som kan minne om appelsin. Dette er en viktig detalj for identifikasjon, spesielt fordi duften kan være merkbar når mauren blir forstyrret. I sitt naturlige habitat bidrar svart tremaur til økosystemet, men dens tilstedeværelse i urbane områder kan noen ganger føre dem til å bli betraktet som skadedyr.

Svart tremaur tilpasser seg lett ulike levesteder og kan finnes i en rekke skogområder og kulturlandskap, spesielt i områder med mye dødt trevirke. I Norge forekommer denne arten lokalt tallrik på Østlandet og andre steder med egnet habitat. Det er viktig å forstå biologien og leveviset til Lasius fuliginosus for effektivt å kunne håndtere dem når de opptrer som skadedyr.

Biologi og Naturhistorie

Svart tremaur Lasius fuliginosus er en interessant art av maur som viser komplekse livsmønstre og sosiale strukturer. Denne artikkelen fokuserer på detaljene rundt deres biologi og naturhistorie.

Utvikling og Reproduksjon

Arbeiderne, kjent som arbeiderne, tar seg av dronningen og hennes larver.  Dronningen produserer eggene som blir til nye arbeidere eller forplantningsdyktige hanner og hunner. Utviklingen fra egg til voksen maur krever nøye pleie som utføres av koloniens arbeidere.

Leveområde og Næringskjede

Svart tremaur etablerer sitt bol ofte i hulrom i gamle trær, som eik og bjørk. De driver med en form for landbruk, ved å dyrke symbiotiske sopper i bolet sitt, som de bruker til mat. Samtidig samler de også honningdugg fra bladlus, som er en viktig næringskilde.

Atferd og Sosial Struktur

Kolonier av Lasius fuliginosus kjennetegnes av en avansert sosial struktur hvor arbeiderne deler på oppgaver og ressurser gjennom trophallaxis. De har også en sofistikert form for kommunikasjon for å koordinere sine oppgaver.

Artenes Utbredelse

Denne arten finnes vidt i Europa og Asia, fra Portugal og Irland til Finland i nord, Italia i sør, og østover til Korea og Japan.

Systematikk og Klassifisering

Lasius fuliginosus hører til riket Animalia, med klassen Insecta og familien Formicidae. Innenfor underfamilien Formicinae tilhører Lasius fuliginosus stammen Lasiini.

Symbiose

Maur av arten Lasius fuliginosus danner mutualistiske forhold med flere typer bladlus. De beskytter bladlusene fra hyperparasitter og høster honningdugg som bladlusene produserer.

Navn og Identifikasjon

Svart tremaur, identifiseres lett ved sin blanke, svarte kropp og store hode. På andre språk blir de kalt glänzendschwarze Holzameise på tysk og glanzende houtmier på nederlandsk.

Morfologi

Den svarte tremauren, utmerker seg med sine fysiske karakteristika og tilpasning til å bygge reir i trebaserte habitater.

Svart tremaur utseende

Den skinnende svarte tremauren er kjent for sin betydelige størrelse og karakteristiske fysiske egenskaper. Arbeiderne har en lengde på 4-6 mm og dronningene kan måle opp til 6,5 mm. I tillegg til sin glinsende svarte kropp, utmerker denne arten seg med et stort hode og en emarginert bakkant, ofte omtalt som okkipitale lobber. De har også lange antenner hvor det første segmentet, kjent som scapen, er forlenget. På kroppen finner man spredte, erecte hår, spesielt over dorsum. Bena er vanligvis brunlig gule, noe som gir en skarp kontrast mot den mørke kroppsfargen.

Reir og habitatpreferanser

Svart tremaur, lager kartongreir i gamle trær eller døde deler av løvskog, hvor de kan forme imponerende og komplekse strukturer. De foretrekker habitater som bredbladete skoger og er kjent for å utvikle symbiotiske forhold med andre maurarter, som Lasius umbratus, som ofte finnes i lignende miljøer. Dette skadedyret lager sofistikerte strukturer som beskytter kolonien og gir optimalt miljø for oppdratt av yngel og oppbevaring av ressurser.