Svart jordmaur

Svart jordmaur

Svart jordmaur, mest kjent som sukkermaur er en type maur som ofte finner veien inn i hjem på jakt etter søtsaker, spesielt om våren. Disse maurene har en spesiell tilbøyelighet for alt som inneholder sukker og kan raskt etablere tydelige stier mot matkilder. Selv om de kan virke som uønskede gjester, er det sjelden nødvendig med bekjempelse hvis de kun opptrer sporadisk.

Svart jordmaur

Når det blir nødvendig å bekjempe svart jordmaur inne i bygninger, viser erfaring at bruk av sukkerbasert forgiftet åte kan være en effektiv metode. Åtens evne til å tiltrekke seg maurene og deres etterfølgende spredning til kolonien bidrar til å kontrollere populasjonen effektivt.

bekjempe svart jordmaur

Utseendet til Jordmaur

 • Størrelse: Arbeidermaur varierer fra 3 til 5 millimeter i lengden.
 • Farge: De er ensfarget svarte.
 • Hår: Arbeidere har karakteristiske hår på det lengste antennemedlemmet.
 • Kjennetegn: Størrelsen og hårene på antennen skiller dem fra lignende arter som sauemaur.
 • Reproduksjon: Dronningene har vinger og er omtrent dobbelt så store som arbeiderne og vises ofte i store mengder under sommeren.

Rike: Animalia
Rekke: Arthropoda
Orden: Hymenoptera
Familie: Formicidae
Munnskjold: Dronningene har et distinkt munnskjold med hår.

Hvor finner vi svart jordmaur?

Svart jordmaur er et velkjent insekt i Norge, spesielt i halvnaturlige og menneskeskapte omgivelser, som hager og husområder. De trives i varierende habitater og har etablert seg som vanlige innbyggere i lavtliggende områder av Sør-Norge, og strekker seg nordover til Trøndelag.

 • Utbredelse: Sør-Norge til og med Trøndelag
 • Foretrukket habitat:
  • Hager: Gjerne rundt busker og under fliser.
  • Bygninger: Kan søke mot husets varme og finne veier gjennom sprekker i grunnmur og gulv.

Svart jordmaur tilpasser seg godt i varierte miljøer og utgjør en del av husets dyreliv.

Biologi og Levekår

Svarte jordmaur er kjent for å etablere kolonier i varme miljøer som jord, sand, eller forråtnet treverk. Ofte finner man inngangen til deres bol under steiner som samler varme og bidrar til å opprettholde en stabil temperatur i kolonien, selv om natten.

Disse maurartene har en forkjærlighet for søtsaker, og i naturen får de i seg honningdugg produsert av bladlus. Når de invaderer hjem, tiltrekkes de av alle slags søte matvarer og kan også supplere dietten med små insekter. Etter å ha oppdaget en næringskilde, lager de luktbaserte maurstier som fører mange arbeidere til maten.

I juli og august skjer svermingen hvor de seksuelt modne individene, de bevingede dronningene og hannene, flyr ut for paringsflukten. Etter paringen graver de nye dronningene seg ned og begynner å bygge et nytt reir. Konkurransen mellom dronningene ender med at kun én overlever for å etablere og lede kolonien. En dronning kan lede et samfunn på opp til 10 000 medlemmer og potensielt leve i over 20 år.

Utvidelsen av tuer og bol skjer primært i de varmere månedene, og kolonistørrelsen samsvarer med antallet arbeidermaur. Svarte jordmaur er deres aggressive natur, vil de forsvare territoriet sitt og drive ut konkurranse fra andre maurarter.

Skade

Svarte jordmaur kan forårsake problemer i hjemmet, spesielt hvis de etablerer reir innendørs. De er kjent for å søke etter mat i hus og leiligheter på vårparten, men skaper normalt ikke skade på grunnmuren eller friskt treverk. Om de finner veien inn, kan de imidlertid skade materialer som allerede er forringet, slik som våt- eller råteskadet tre og isoporbassert isolasjon.

Her er noen effekter av svart jordmaur:

 • Isolasjonsmateriale: Kan bli ødelagt hvis maur bygger reir i for eksempel isoporelementer.
 • Trevirke: Råteskadd treverk er utsatt og kan videre forverres ved mauraktivitet.
 • Indre forstyrrelser: Tilstedeværelsen av svart jordmaur innendørs kan lede til ubehag, og omfattende sverminger i juli og august kan sees som særlig sjenerende.

Selv om disse insektene ikke direkte skader solide strukturer, kan deres nærvær innebære at det er andre underliggende problematikker med bygningsmaterialene.

Hvordan forhindre inntrengning av svart jordmaur?

For å redusere svart jordmaurs tilstedeværelse, foreta landskapsjusteringer rundt hjemmet for å skape mindre tiltalende forhold for dem:

 • Erstatte sand under belegningsstein med grus for å gjøre miljøet mindre innbydende.
 • Begrense vegetasjon nær huset for å redusere skjulsteder og reirområder.
 • Installere finmasket netting på ventilasjonsåpninger for å hindre maurenes inngang.
 • Tette sprekker og hull i grunnmuren for å forhindre at maur trenger seg inn.

Selv om kjemiske midler kan tilby en løsning, anbefales det ikke å bruke sprøytemidler som en rutinemessig forebyggende tiltak på grunn av potensielle helse- og miljørisikoer. Ved vedvarende problemer kan det være fornuftig å søke profesjonell hjelp for å få en målrettet og sikker behandling av mauren.

Bekjemping

For å håndtere maurproblemer er det essensielt å adressere dronningen, et vesentlig ledd i maursamfunnet. Strategiene som anvendes må speile de ulike maurartenes biologiske forskjeller. Å oppdage om maurtuen befinner seg innendørs eller utendørs er kritisk. Når svart jordmaur invaderer hus på jakt etter mat tidlig i vårmånedene, gjør en ofte minimal inngripen. Vanene deres endres når uteområdene tilbyr mer næring. Stramme opp lagringstiltak for søtsaker og effektivt tørke opp søl forebygger tilgangen de har til matressurser.

For hjem som opplever vedvarende maurinvasjoner, kan bruk av pulver som vannes inntil grunnmuren være en løsning. Dersom åte anvendes innendørs, må den plasseres langs maurstien og i nærheten av reiret. Åtebasert utryddelse er en gradvis prosess som sikrer at maurene bringer forgiftningsmiddelet tilbake til kolonien. Det anbefales å vedlikeholde åteforsyningen også etter at maurene tilsynelatende er borte for å bekjempe nyklekkede individer. Beskyttelse av åte fra barn og kjæledyr er en viktig sikkerhetstiltak.

Skulle de innendørs maurene avvise åten anbefales det å teste ulike åteprodukter. Tilstedeværelse av andre matkilder kan forvirre maurene og gjøre åte mindre attraktivt. Hvis man merker at de følger en bestemt diett, er det lurt å tilpasse åten til disse preferansene.

I tilfeller der maurtuen er lett tilgjengelig, kan en mer direkte metode anvendes. Fjerning av reiret, bruk av kokende vann, eller direkte applikasjon av insektmidler kan bidra til å eliminere kolonien og dens dronning.

Sammendrag av bekjempelsesmetoder:

 • Forebygging: Oppbevar søtsaker i tette bokser, tørk opp søl øyeblikkelig.
 • Pulverbehandling utendørs: Påfør vanningspulver langs grunnmuren.
 • Åtebruk: Plasser giftholdig åte nær reiret og i maurstier. Beskytt barn og kjæledyr fra åten.
 • Sanering av reir: Ved lett tilgjengelige reir, vurder spaing, kokende vann eller direkte sprøyting.
 • Åtevedlikehold: Fortsett med åte i uker etter siste maurobservasjon og undersøk for flere produkter ved behov.