brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk – Supella longipalpa

Brunbeltet kakerlakk, kjent vitenskapelig som Supella longipalpa, er et lite insekt som ofte forveksles med andre skadedyr på grunn av sin likhet i størrelse og farge. Til tross for sin tropiske opprinnelse, har denne arten vist evnen til å etablere seg innendørs i kaldere klima som Norge. Dens tilpasningsevne til innendørs miljøer gjør den til en skadegjører som kan kreve målrettede kontrolltiltak.

brunbeltet kakerlakk

Kjennetegnet ved brunbeltet kakerlakk er de to lyse striper som går tvers over dens mørkebrune vingeomslag, noe som har gitt opphav til navnet. Insekter i denne arten trives i varme og godt oppvarmede rom, hvor de kan finne sprekker og andre skjulesteder. De ernærer seg på et bredt utvalg av matvarer, inkludert kjøkkenrester, noe som ytterligere kompliserer deres bekjempelse.

Forebyggende tiltak og riktig sanering er kritiske komponenter i håndteringen av brunbeltet kakerlakk. Det er viktig for huseiere og skadedyrkontrollere å kunne identifisere disse insektene korrekt for å implementere effektive tiltak for utryddelse. Tilstrekkelig kunnskap og strategier for bekjempelse er nødvendig for å hindre at de danner faste bestander innendørs, noe som kan ha både helsemessige og økonomiske konsekvenser.

Klassifisering og Beskrivelse

Brunbeltet kakerlakk, kjent som Supella longipalpa, er en liten kakerlakkart som tilhører riket Animalia og klassen Insekter. Denne seksjonen vil gi innsikt i denne artens taksonomi og fysiske egenskaper, og beskrive dens utbredelse og vanlige navn.

Taksonomisk Klassifisering

 • Rike: Animalia
 • Rekke: Arthropoda
 • Klasse: Insecta
 • Orden: Blattodea
 • Familie: Ectobiidae
 • Slekt: Supella
 • Art: Supella longipalpa
 • Autoritet: Fabricius, 1798

Fysiske Egenskaper

Supella longipalpa er karakterisert av sin beskjedne størrelse på 1,0 til 1,4 cm i lengde med en gulbrun grunnfarge. Artens mest distinkte trekk er de brune stripene over bakkroppen. Både hann og hunn av brunbeltet kakerlakk har velutviklete vinger, og de er kjent for å være dyktige flygere.

Utbredelse og Habitat

Artens opprinnelige habitat er tropiske områder, men den har spredt seg til flere deler av verden. I Norge har brunbeltet kakerlakk etablert seg innendørs hvor den kan danne faste bestander, spesielt i varme og tørre miljøer.

Felles Navn

Brunbeltet kakerlakk er også kjent under andre navn som:

 • Brown-banded cockroach (engelsk)
 • Supella longipalpa (vitenskapelig navn)
 • Tysk kakerlakk, møbelschabe, blatte à bandes brunes, huiskakkerlak, brunbandad kackerlacka (andre betegnelser på ulike språk)

Disse navnene reflekterer artens karakteristiske utseende og den vidstrakte geografiske spredningen.

Forebygging og Kontroll

Effektiv forebygging og kontroll av brunbeltet kakerlakk (Supella longipalpa) krever forståelse for artens livssyklus og atferd. Målet er å forhindre etablering og spredning av skadedyret, samt å minimere risikoen for smitte og ødeleggelser i berørte områder.

Livssyklus og Atferd

Brunbeltet kakerlakk har en tilpasningsdyktig livssyklus som kan tilrettelægge for innendørs formering i Norge. Disse skadedyrene foretrekker varme, tørre lokaliteter som sprekker i møbler og elektriske installasjoner hvor de kan finne næring. For å forebygge etablering er det viktig å eliminere tilgjengelige matkilder og fuktpunkter.

Skadedyrskontroll og Bekjempelse

Ved bekjempelse av brunbeltet kakerlakk er det essensielt å benytte passende insektmidler og mekaniske tiltak. For å få bukt med problemet, anbefales profesjonell bistand for å kartlegge omfanget og utføre grundig behandling av berørte områder.

 • Inspeksjon: Identifisering av oppholdssteder og vurdering av smitte.
 • Sanering: Rengjøring og fjerning av smittefremmende faktorer.
 • Insektmidler: Bruk av godkjente og effektive insektmidler.
 • Vedlikehold: Regelmessig overvåking og tiltak for å hindre reinfestering.

Helse og Sikkerhet

Det er kritisk å ivareta helse- og sikkerhetsaspekter under forebygging og bekjempelse av brunbeltet kakerlakk. Alle skadedyrkontrolltiltak må utføres i henhold til gjeldende forskrifter for å beskytte mennesker og miljøet.

 • Informasjon: Opplyse om trygg behandling og riktig håndtering av insektmidler.
 • Forebyggende tiltak: Tetting av sprekker og korrekt oppbevaring av matvarer.
 • Personlig verneutstyr: Bruk av verneutstyr ved bruk av kjemiske midler.

Gjennom forståelse og riktig gjennomføring av forebyggende strategier og skadedyrskontrolltiltak, kan man redusere risikoen for infestasjon og de helsemessige og materielle ødeleggelser som følger med brunbeltet kakerlakk.