kakerlakker

Fakta om kakerlakker: Alt du bør vite om disse skadedyrene

Kakerlakker har eksistert i millioner av år og regnes som svært primitive insekter. Av de rundt 4000 artene som finnes på verdensbasis, anses kun omtrent 20 som skadedyr. Noen av disse artene kan man finne innendørs i Norge, og de kan være en plage for mange.

tysk kakerlakk

Selv om kakerlakker kan være ubehagelige å ha i hjemmet, er det viktig å vite at de ikke utgjør en direkte helsefare for mennesker. Likevel kan de spre smitte og gi allergi, og det er derfor viktig å forebygge og bekjempe dem på en effektiv måte. Les videre for å lære mer om utbredelse, kjennetegn, livssyklus, atferd og mye mer om kakerlakker.

Fakta om kakerlakker

  • Kakerlakker regnes som primitive insekter og finnes i rundt 4000 forskjellige arter på verdensbasis.
  • Kun omtrent 20 av disse artene anses som skadedyr, men noen av dem kan være en plage i norske hjem.
  • Selv om kakerlakker ikke utgjør en direkte helsefare for mennesker, kan de spre smitte og gi allergi, og det er derfor viktig å forebygge og bekjempe dem effektivt.

Utbredelse

Kakerlakker er insekter som er vanlige i tropiske land. Mange har opplevd å se kakerlakker innendørs og utendørs når de har vært på ferie i varmere strøk. I Norge finnes kun én frittlevende art, markkakerlakken (Ectobius lapponicus), som finnes over hele landet. Denne arten kan forville seg inn i hus og boliger, men den kan ikke formere seg innendørs og gjør ingen skade. Imidlertid finnes det også en del tropiske kakerlakker innendørs i Norge, og disse utgjør en viktig gruppe av skadedyr som må bekjempes.

Kjennetegn

De fleste kakerlakker har en flattrykt kropp med oval kroppsform og et lite hode. De har lange trådformete antenner som ofte er lengre enn kroppen. Kakerlakker har tynne og raske løpebein. Hos mange arter er vingene redusert, og bare enkelte arter kan fly. Kakerlakker varierer i størrelse fra 0,5 cm til 4,5 cm. De vanligste kakerlakkene som gjør skade inkluderer tyske kakerlakker, orientalske kakerlakker, amerikanske kakerlakker, og australske kakerlakker.

Livssyklus

Kakerlakker har en livssyklus som består av tre stadier: egg (eggkapsel), nymfe og voksen. Hunnkakerlakker legger eggene i eggkapsler som vanligvis plasseres i sprekker. Tysk kakerlakk bærer eggkapselen stikkende ut av kjønnsåpningen frem til klekking, mens Argentinsk trekakerlakk klekker eggene inne i hunnen. Antall egg og klekketid varierer mellom de ulike artene. Etter klekking går kakerlakkene gjennom flere nymfestadier før de blir voksne. Antall nymfestadier varierer også mellom artene. De voksne kakerlakkene kan leve i noen måneder til flere år, avhengig av ytre miljøfaktorer som temperatur, luftfuktighet og mattilgang. Tabell 1 viser antall egg og klekketid for ulike kakerlakkarter.

Atferd

Kakerlakker er nattaktive og skjuler seg om dagen i sprekker, under maskiner og utstyr der det er mørkt. De beveger seg raskt når de blir skremt og kan indikere en stor bestand hvis de blir sett i dagslys. Kakerlakker er avhengige av varme områder og tilgang på mat, vann og fuktighet. Som sosiale dyr utskiller de feromoner som tiltrekker andre kakerlakker og spiller en viktig rolle i paringsatferden. Kunstig fremstilte feromoner kan brukes i feller for å lokke til seg kakerlakker. Under stress kan hunnkakerlakker utskille et feromon som fører til spredning av kakerlakkene. Ekskrementer og sekret fra kakerlakker kan også tiltrekke andre kakerlakker og føre til en økning i bestanden.

Spredning av kakerlakker

Vi har kun en kakerlakk som lever ute i Norge. Det er markkakerlakken. Andre typer kakerlakker kan ikke overleve utendørs i Norge på grunn av det kalde klimaet. Imidlertid kan de lett spres innendørs ved hjelp av matvarer, klær, møbler, hvitevarer og andre produkter. Kakerlakker kan også følge med på importerte varer fra utlandet. Det er viktig å være oppmerksom på tegn på kakerlakker og unngå å ta med seg bagasje fra steder med høy forekomst av kakerlakker. Kakerlakker kan også spre seg mellom boliger via rør og kanaler, og trives spesielt godt i kjøkken, bad, kjellere og planter. Det er viktig å ta tak i problemet så tidlig som mulig for å hindre videre spredning.

Kakerlakker som skadedyr

Kakerlakker kan gjøre stor skade hvis de ikke bekjempes. Tysk kakerlakk formerer seg raskt og kan bli svært tallrike innendørs. De kan ødelegge matvarer ved å spise på dem, og tilgrise dem med avføring og et ubehagelig sekret som lukter vondt. Kakerlakker kan også spise på malerier, papir, bøker, herbarier, frimerker og andre gjenstander og materialer, og dermed forårsake ødeleggelser. Restauranter og matvareprodusenter er spesielt sårbare for kakerlakker, og en stor bestand av kakerlakker i boligen kan føre til psykisk stress hos beboerne. Kakerlakker er også kjent for å være ekle insekter, og kan dermed skape ubehag for mange mennesker.

Kan kakerlakker spre smitte og gi allergi?

Kakerlakker kan være bærere av ulike typer bakterier, virus, sopp og parasitter, og det er derfor en grunn til å ha nulltoleranse for disse skadedyrene. Det er imidlertid usikkert hvor stor betydning dette har i forbindelse med sykdom hos mennesker her i Norge. Analyser av kakerlakker viser at de kan spre bakterier som for eksempel Salmonella og E.coli til mennesker. Kakerlakker kan også smitte mennesker med flercellete parasitter som krassere, bendelmark og rundmark. Dermed kan kakerlakker ha potensial til å spre sykdomsfremkallende organismer, og det er viktig å forebygge og bekjempe kakerlakker for å unngå smitte.

Kakerlakker har en atferd som muliggjør spredning av smitte. De oppholder seg ofte i områder som kan være skitne, for eksempel i og rundt toaletter og sluk (1). I søppelrom kan de bli svært tallrike, og også komme i kontakt med ulike smittestoffer. Kakerlakker kan klatre loddrette flater – selv på glass og metall – i sin jakt på mat og vann. De kan dermed bringe smittestoffer fra skitne områder til rene områder (1). I tillegg legger de fra seg avføring og gulper opp et sekret mens de spiser. Hvis det har vært kakerlakker på steder der det skal tilberedes mat, må området vaskes godt.

Allerede i 1964 ble det påvist at kakerlakker kan fremkalle allergier hos mennesker. Senere studier har vist at allergien mot kakerlakker er utbredt i områder der kakerlakker er vanlig innendørs. Kakerlakkallergi kan føre til astma og andre allergiske reaksjoner. Det er derfor viktig å fjerne mest mulig allergener ved grundig renhold før og etter bekjempelse av kakerlakker.

Forebygging

For å forhindre kakerlakker fra å komme inn i huset, bør man sjekke bagasjen grundig etter å ha vært på steder der det er mye kakerlakker. Bagasjen kan åpnes utendørs, og innholdet bør ristes grundig. Kofferter, bager og klær kan fryses for å drepe eventuelle kakerlakker.

Godt renhold er nøkkelen til effektiv forebygging og bekjempelse av skadedyr. Det er viktig å fjerne tilgangen på mat og vann for å unngå at det bygger seg opp større bestander av kakerlakker. Kakerlakker trenger mye drikkevann, og de kan få det fra vannsøl, sluk, dryppende kraner og kondensvann på kalde rør og toaletter.

Kakerlakker med redusert tilgang på mat og vann er mer mottakelige for kjemiske bekjempelsesmidler (biocider) ved senere behandlinger. Sanitasjon hindrer ikke bare oppbyggingen av en stor bestand, men gjør også biocidene mer effektive. Skitne overflater med fett reduserer direkte virkningen av kjemiske sprøytemidler, så det er viktig å holde overflater rene.

Tetting av sprekker, rørgjennomføringer og lignende kan hindre kakerlakkene i å spre seg i en bygning.

Bekjempelse

Bekjempelse av kakerlakker bør utføres som en integrert skadedyrkontroll (IPM) ved å bruke flere ulike metoder for å løse problemet. Den primære metoden for å eliminere kakerlakkene er ved bruk av forgiftet åte. I tillegg er det viktig å implementere tiltak som bruk av støvsuger for å fjerne kakerlakker og redusere mattilgang, bruk av limfeller, temperatur- og miljøendringer, samt tetting av sprekker og spredningsveier. Bekjempelse av kakerlakker kan være vanskelig og tidkrevende, spesielt i komplekse bygninger, og derfor kreves grundig planlegging. I slike tilfeller er det viktig å gjennomføre en omfattende bekjempelse i alle infiserte leiligheter samtidig.

Kakerlakker finnes vanligvis på steder hvor de finner varme, mat og vann, som for eksempel på kjøkken og bad. Andre områder hvor kakerlakker kan trives inkluderer søppelrom, heissjakter, fyrrom og innebygde terrasser. For å fastslå den nøyaktige utbredelsen av kakerlakker i større bygninger, er det viktig å plassere ut kakerlakkdetektorer, også kjent som limfeller, før bekjempelse igangsettes. Disse limfellene kan ha spesielle lukttabletter med feromoner eller krydder som tiltrekker seg kakerlakker. Limfeller med åte fanger betydelig flere kakerlakker enn feller uten åte. Brød med øl har vist seg å være en effektiv form for åte. Ved å bruke limfeller kan man redusere antall kakerlakker og dermed også nivået av allergener. I tillegg til å lete etter levende kakerlakker, bør man også være oppmerksom på spor som eggkapsler, avføring og hudrester etter hudskifter.

I tilfeller der bygningen er stor og kompleks, er det ofte nødvendig å sikre hele bygningen for å kunne eliminere en kakerlakkinfestasjon. Dette innebærer å tette alle sprekker og hulrom som kakerlakkene kan bruke som skjulesteder. Det er også viktig å sikre spredningsveier som rørgjennomføringer og ventilasjonsanlegg. Sprekker kan enkelt tettes ved hjelp av ulike tettepastaer.

Kraftige støvsugere spiller en aktiv rolle i bekjempelsen av kakerlakker. Ved hjelp av støvsugere kan man suge opp store mengder kakerlakker før man starter kjemisk bekjempelse. Dette har også en positiv effekt på eventuelle allergiske reaksjoner, da man fjerner allergifremkallende insektrester. Det er viktig å sørge for at kakerlakker som er fanget i støvsugeren blir uskadeliggjort, for å forhindre spredning til andre områder hvor utstyret brukes. Støvsugerposen kan for eksempel brennes eller fryses.

Den faktiske bekjempelsen av kakerlakker utføres i dag effektivt ved bruk av små mengder forgiftet åte. Tidligere ble flytende sprøytemidler eller en kombinasjon av sprøytemidler, insektpulver og forgiftet åte ofte brukt. Moderne kakerlakkåter kommer nå i ferdige sprøyter, som påføres områdene der kakerlakkene befinner seg, for eksempel i sprekker bak lister, i kjøkkenskap, bak kjøkkeninnredninger, bak komfyrer og kjøleskap, rundt rørgjennomføringer, inne i ventilasjonsanlegg, rundt sluk og varmtvannsberedere. Åten må plass

Ofte stilte spørsmål

Er kakerlakker farlige for mennesker?

Ja, kakerlakker kan være farlige for mennesker. De kan spre smitte og allergener, og i sjeldne tilfeller kan de bite mennesker. Kakerlakker kan også forverre astma og allergier.

Hvordan kan man drepe kakerlakker?

Det finnes flere måter å drepe kakerlakker på, inkludert bruk av giftige insektmidler og feller. Det er viktig å holde hjemmet rent og ryddig for å redusere kakerlakkpopulasjonen.

Hva slags skader kan kakerlakker forårsake?

Kakerlakker kan forårsake skade på mat, papir og klær. De kan også forårsake ødeleggelse av elektriske ledninger og elektronikk.

Hvor stor kan en kakerlakk bli?

Størrelsen på en kakerlakk varierer avhengig av arten. De kan variere fra noen millimeter til flere centimeter i lengde.

Kan kakerlakker fly?

Noen kakerlakkarter kan fly, mens andre ikke kan. De som kan fly, har vanligvis vinger som er lengre enn kroppen.

Hva er forskjellen mellom tyske og amerikanske kakerlakker?

Tysk kakerlakk er mindre enn amerikanske kakerlakker og har en lysere farge. De tyske kakerlakkene har også to parallelle striper på baksiden av hodet. Amerikanske kakerlakker er større og har en mørkere farge, og de har en karakteristisk “figur-åtte” form på baksiden av hodet.