Skadedyrkontroll i Tvedestrand

Her benyttes Norges beste metoder for skadedyrkontroll. Vi utfører skadedyr bekjempelse med fokus på godt miljø og helse, og for å å løse dine skadedyrproblemer.

  • Skadedyrbekjempelse for hytte og bolig
  • Få hjelp med skadedyr i matindustri og HORECA
  • Skadedyrkontroll for næringsbygg
  • Skadedyrbekjempelse på gårder

Når du trenger assistanse fra et lokalt skadedyrfirma i Tvedestrand så kontakt oss for en hjelpsom samtale.

Vanlige skadedyr i Tvedestrand

Skadedyr er et økende problem i Tvedestrand. Det milde fuktige klimaet vi har, gir gode levekår for en del av artene som er problemarter.

Alle i vårt skadedyrfirma er lært opp i å bruke miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet uten å belaste omgivelsene unødig.

Den viktigste metoden er eksklusjon, deretter miljøbevisst skadedyrkontroll og til slutt bruk av gift. Klarer man å holde dyrene borte fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem, og i dag kommer vi som regel i mål med giftfri skadedyrkontroll.

De mest vanlige skadedyrene er mus, rotter, stokkmaur, sukkermaur, skjeggkre, Stripet borebille, husbukk, veps og veggedyr. I tillegg håndterer vi ganske regelmessig andre skadedyr som kakerlakker, sølvkre og mer sjeldne maurarter og insekter.

skadedyrbekjempelse i Tvedestrand

Rotter og mus i Agder

Rotter og mus har behov for mat, husly og vann. Når høsten kommer er det normalt at disse gnagerne prøver å flytte inn i våre varme og tørre boliger og hytter.

Et slikt bygg gir rottene og musene beskyttelse mot rovdyr, kaldt og vått vær, og et gunstig sted å formere seg.

Selv om gnagere krever tilgang til vann, er deres krav varierende art og typer mat de spiser.

Vi benytter en kombinasjon av ulike metoder for å kontrollere og fikse problemer med mus og rotter.

Det viktigste er å stoppe dem fra å komme inn i et bygg, og det gjør man ved å musetette bygget. Vi benytter alt fra musebørster, stålull og fugemasse, til metallplater og andre midler.

Eksklusjon er den mest effektive og langsiktige løsningen.

Ut over dette ønsker vi å gjennomføre mest mulig giftfri tiltak, da sekundærforgiftning er et stort problem. Musefeller og rottefeller er viktige for å gjøre dette, og vi kan tilby oppfølgingsavtaler som gjør at disse holder seg effektive.

Noen ganger vil vi anbefale å sette ut forgiftet åte, og da er det fordi vi ser at det er den eneste løsningen for deg og ditt spesielle tilfelle.

Våre skadedyrteknikere har lang erfaring og høy kompetanse på effektive metoder. Vi vet hvordan vi kan fjerne å holde boligen din fri for rotter og mus.

rotter i Tvedestrand Agder

Skjeggkre

Vårt inneklima i Tvedestrand har vist segå være veldig fint for skjeggkre. Derfor har det blitt vanlig å finne disse insektene i boliger i Agder. Skjeggkre tåler langt tørrere forhold enn sølvkre.

For bare et par år siden var det veldig krevende å bekjempe skjeggkre, men i dag har vi metoder og åtegift som fungerer meget godt. Derfor koster det mindre i dag enn før. Boligeiere må i dag ikke betale mer enn ca 3500 til 7500 for bekjempelse for leiligheter og eneboliger.

Skjeggkre kan i helårsoppvarmede boliger spre seg i alle rom.

Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra halvannet år og opp til tre år. Selv om skjeggkre kan overleve på veldig næringsfattige matkilder som papir, vil denne matkilden begrense evnene til formering og utvikling. Skjeggkre må ha tilgang på proteiner for å oppnå full utvikling.

Skjeggkre går igjennom flere livsstadier. For å gjennomføre disse stadiene må de ha en mer variert kost som også inneholder proteiner. Evnen til å leve lenge på papir er derfor sannsynligvis forbeholdt de voksne skjeggkreene. Insekter må ha tilgang til proteiner for å produsere egg. Skjeggkre vil sannsynligvis ikke kunne produsere egg dersom matkilden kun består av cellulose.

Andre insekter som kommer inn i en bolig og dør, vil være en god kilde til proteiner.

Skjeggkre bekjempes enkelt ved å legge ut riktig type forgiftet åte, i små nok mengder, i hele boligen eller næringsbygget. Dette er vi spesialister på, og har veldig høy suksess-rate.

utvikling av skjeggkre

Veggedyr

I Tvedestrand har vi i senere år hatt en økning i veggedyr bekjempelser. Veggedyr er et insekt som skaper mye frykt og kan være voldsomt ubehagelig å få inn i bolig. Dette insektet er ikke noe man skal forsøke å bekjempe selv uten god kunnskap om hvordan disse insektene lever og hvordan man utfører en vellykket skadedyrkontroll på disse.

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder.

Veggedyr spres mye med reisebagasje og brukte møbler/ gjenstander. I det siste har det også vært mer fokus på veggedyr som sprer seg via offentlige transportmidler, og da i varmere strøk enn i Norge.

Har veggedyret først etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre l andre rom eller leiligheter i samme bygg.

På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av soveplasser, i sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge (mange måneder) uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og mat tilgang.

Se hvordan vi behandler veggedyr her.

veggedyr Tvedestrand

Stripet borebille

Stripet borebille hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er vanlig i kyststrøk, ofte i kjellere, i bartretrevirke, i mindre grad i løvtre.

Hullene du ser: Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst.

For å sjekke om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for så å se om nye hull oppstår. Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Paring kan skje i puppekamrene og egglegging skjer kort tid etter klekking. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig.

Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene.

Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist. Larvene kan også skade fuktige bøker (”bokorm”).

Stripet borebille bekjempes ved å gjøre en eller flere av følgende: Montere luftavfukter av skikkelig kvalitet og kapasitet, montere god ventilasjon slik at man får ned luftfuktigheten, eller bruke et spesielt impregneringsmiddel for treverk.

stripet borebille et sted i Tvedestrand,Agder

Stokkmaur, sukkermaur og skogsmaur

I Tvedestrand har vi hovedsakelig tre typer maur som vi håndterer. Disse står for de de aller fleste forespørsler vi får om å hjelpe.

Sukkermaur (svart jordmaur) er de små sorte maurene mange kjenner igjen, og de kommer gjerne inn i boligen på våren på let etter mat. De største problemene er dog de maurene som viser seg på vinterstid eller svært tidlig vår, og som gjerne har bosatt seg i boligen.

Stokkmaur er den største amurarten vi har, og den kan ødelegge myke byggematerialer og også skade konstruksjonen i boligen. Vi fjerner mange stokkmaur reir i løpet av sommerhalvåret i Agder.

Skogsmaur er en annen maurart som vi gjør en del skadedyrkontroll med. Stor sett lar vi dem være i fred, men når de har flyttet for nærme et hus og til stadighet plager huseierene eller kjæledyrene deres, så hender det vi fjerner tuene.

Tips: Forebygg for eksempel ved å bruke fin grus istedenfor sand under hellesteiner, tett igjen sprekker i husvegg, ha insektnett i lufteluker, mistenker du fuktproblematikk må dette raskt utbedres, ha grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed. Hvis du allikevel vil ha blomsterbed langs grunnmur, så forsøk å ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.

stokkmaur et sted i Agder

Kakerlakker

Det hender det dukker opp kakerlakker i en eller annen bolig i Tvedestrand. Hvis du oppdager at du har Tysk kakerlakk så må du for all del ikke prøve å løse dette problemet selv, for erfaringsmessig blir det bare vondt værre…

Løsningen for å bli kvitt kakerlakker er uten unntak å bruke rett type åtegift, og den giften er det kun offentlig godkjente skadedyrteknikere som kan bruke.

Det fine er at den giften er veldig effektiv, og vi ser at stort sett er kakerlakkproblemene løst i løpet av noen få uker.

Mistenker du problemer med kakerlakker så ta kontakt med oss.

tysk kakerlakk

Slik hjelper vi deg å bli kvitt skadedyr i Tvedestrand

1) Identifisering av type skadedyr

Aller først, før du starter en bekjempelse, må du finne ut hvilke skadedyr du har. Ikke alle dyr og insekter som du noen ganger finner i huset er i seg selv et skadedyr. Det er veldig få insekter og dyr som vi finner inne som behøver å bekjempes. Mange dyr forviller seg inn, men de fleste finner veien ut igjen selv etter kort tid.

Hvis du for eksempel finner en kakerlakk på gulvet i huset ditt, må du ikke umiddelbart starte en bekjempelse. I Norge finner vi en frittlevende art av kakerlakk, som heter markkakerlakk. Denne forviller seg noen ganger inn i boliger, og skaper en unødvendig frykt. Når dette insektet kommer seg inn i boliger er det kun ved et uhell. Den finner raskt veien ut igjen selv, eller den vil dø ut av seg selv innendørs. Hvis du tvert imot kommer over en tysk kakerlakk, må du umiddelbart ta kontakt med skadedyrkontrollen for å starte en bekjempelse.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags arter du finner, siden mange arter er veldig like. Vi kan hjelpe deg med å identifisere insekter som du finner inne. Denne identifikasjonen forteller deg om du har et problem som bør håndteres og om dette er noe du trenger hjelp til, eller kan ordne selv.

Når vi utfører skadedyrbekjempelse i Tvedestrand, er det ofte skjeggkre, sukkermaur, mus, rotter eller veps som er utfordringen. Uansett hvilket dyr eller insekt som forårsaker problemer, har vi utstyr og erfaring for å løse problemet på en rask og effektiv måte.

2) Legge en plan

Mange av oppdragene er rutineoppdrag, og i de tilfellene går planlegging veldig raskt. Ringer du fordi du har et vepsebol oppunder mønet eller under verandaen er det ren rutine for oss å fjerne det, og det samme gjelder mange andre oppdrag slik som for eksempel skjeggkre.

Men i andre tilfeller der det er mer krevende skadedyr som rotter eller kakerlakker må vi ut til stedet, sjekke nøyere hva som er det egentlige problemet, og legge en plan på hvordan vi best kan løse ditt skadedyrproblem.

Dette går som regel ganske raskt da vi har gode rutiner, mye erfaring og oppdaterte metoder og spisskunnskap.

3) Gjennomføre skadedyrbekjempelse

I de aller fleste tilfellene når vi ringes etter fra noen i Tvedestrand så er det fordi de har et pågående problem og ønsker en løsning. Løsningen er som regel at vi gjennomfører en skadedyrbekjempelse, der vi fjerner insektene eller dyrene.

Ofte vil vi foreslå grønn skadedyrkontroll der det vi gi det ønskede resultatet, og innen rimelig tid. Andre ganger vil vi benytte gift der vi ser at det er det beste alternativet.

4) Forebygging og rådgivning

Den beste skadedyrkontrollen er å forebygge at skadedyrene kommer seg inn for å ødelegge. Et eksempel på dette vil være ekskludering av rotter og mus ved å gjennomføre god sikring av bygget, og et annet eksempel kan være å tette igjennom sprekker og steder som gir maur tilgang til bygget.

En annen mye brukt løsning for forebygging er å bruke luftavfukter for å redusere luftfuktigheten både i luften og i treverket, fordi insekter trenger en del fuktighet for å trives og for å formere seg.

Litt info om Tvedestrand

Tvedestrand, lokalisert i Agder fylke, er kjent som en sjarmerende bokby med mye å tilby. Byen er unik med sine hvite trehus og trange brosteinsbelagte gater, som skaper en koselig atmosfære. Tvedestrand er kjent for sin maritime kultur med en lang rekke arrangementer rundt seiling og båtliv, inkludert Verdensmesterskapet i nappeflyging, et høydepunkt for beboerne og turistene.

Byen er også vert for en årlig internasjonal litteraturfestival, Tvedestrands bokby, som trekker tusenvis av besøkende hvert år. Mange kommer til Tvedestrand for å oppleve den lokale kulinariske scener, med et utvalg av restauranter som serverer alt fra tradisjonell norsk kost til internasjonale retter.

I tillegg til dens kulturelle attraksjoner, er Tvedestrand et sted med vakker natur. Byen er omgitt av frodige skoger og mange små og store øyer, som gir rikelig med muligheter for utendørsaktiviteter. Det er ikke overraskende at mange mennesker vil bo eller besøke Tvedestrand, som er en by med så mange fordeler.

Det er også viktig å merke seg at vi utfører skadedyrkontroll i Tvedestrand, for å sikre en trygg og behagelig opplevelse for alle som bor i eller besøker byen.