Skadedyrkontroll i Lillesand

Her benyttes Norges mest effektive løsninger for skadedyrkontroll. Vi utfører skadedyr bekjempelse med fokus på godt miljø og helse, og for å å løse dine skadedyrproblemer.

  • Få hjelp med skadedyr i hytte og bolig
  • Skadedyrkontroll for matindustri og HORECA
  • Skadedyrkontroll for næringsbygg
  • Skadedyrbekjempelse på gårder

Når du trenger assistanse fra et effektivt skadedyrfirma i Lillesand så ring oss for en hjelpsom samtale.

Normale skadedyr i Lillesand

Skadedyrproblemer er mer og mer vanlig i Lillesand. Det milde fuktige klimaet vi har, gir gode levekår for mange av artene som lager problemer for folk.

Alle i vårt skadedyrfirma er opplært i å bruke grønn skadedyrkontroll som fjerner eller forebygger skadedyret uten å gi unødvendig belastning på miljøet.

Den beste bekjempelsesmetoden er eksklusjon, deretter giftfri skadedyrkontroll og endelig bruk av gift. Klarer man å holde dyrene borte fra boligen er faktisk ikke dyret å anse som et problem, og i dag kommer vi som regel i mål med giftfri skadedyrbekjempelse.

De mest vanlige skadedyrene er mus, rotter, stokkmaur, sukkermaur, skjeggkre, Stripet borebille, husbukk, veps og veggedyr. I tillegg håndterer vi ganske regelmessig andre skadedyr som kakerlakker, sølvkre og mer eksklusive maurarter og insekter.

skadedyrbekjempelse i Lillesand

Rotter og mus i Agder

Rotter og mus har behov for mat, husly og vann. På høsten er det helt vanlig at disse gnagerne prøver å komme inn i våre trygge og tørre boliger og hytter.

Et slikt bygg gir rottene og musene beskyttelse mot rovdyr, kaldt og vått vær, og et gunstig sted å formere seg.

Selv om gnagere krever vann, er deres behov avhengig av art og typer mat de spiser.

Vi bruker integrert skadedyrkontroll for å kontrollere og løse problemer med rotter og mus.

Det viktigste er å hindre dem fra å komme inn i et bygg, og man gjør det ved å musetette bygget. Til dette benytter vi alt fra musebørster, stålull og fugemasse, til metallplater og andre midler.

Dette er den mest effektive og langsiktige løsningen.

Ut over dette ønsker vi å gjennomføre mest mulig giftfri tiltak, da det er et stort problem med sekundærforgiftning av andre større dyr. Musefeller og rottefeller er viktige for å gjøre dette, og vi tilbyr oppfølgingsavtaler som gjør at disse holder seg effektive.

I noen få tilfeller vil vi anbefale å sette ut forgiftet åte, og da er det fordi vi ser at det er den eneste løsningen for det spesifikke problemet.

Våre skadedyrteknikere har lang erfaring og høy kompetanse på skadedyrkontroll. Vi vet hvordan vi kan fjerne å holde boligen din fri for rotter og mus.

rotter i Lillesand Agder

Skjeggkre

Boliges inneklima i Lillesand har beviselig vært veldig godt for skjeggkre. Derfor har det blitt vanlig å finne disse skjeggkreene i boliger i Agder. .

For bare kort tid siden var dyrt å bekjempe skjeggkre, men i dag har vi metoder og åtegift som fungerer raskere. Prisen er derfor langt lavere enn den var før. Nå må man ofte ikke betale mer enn ca 3500 til 7500 for fullgod bekjempelse for leiligheter og eneboliger.

Skjeggkre kan i helårsoppvarmede boliger bo i alle rom.

Sannsynlig utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ er fra halvannet år og opp til tre år. Til tross for at skjeggkre kan overleve på veldig næringsfattige matkilder som papir, vil denne maten begrense evnene til formering og utvikling. Skjeggkre må ha tilgang på proteiner for å oppnå full utvikling.

Skjeggkre går igjennom flere livsstadier. For å gjennomføre disse stadiene må de ha en mer variert kost som også inneholder proteiner. Evnen til å leve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt de senere stadier i utviklingen. Insekter må ha tilgang til proteiner for å produsere egg. Skjeggkre kan nok ikke produsere egg dersom matkilden kun består av cellulose.

Andre insekter som kommer inn I habitatet til skjeggkre og dør, vil kunne være en god kilde til proteiner.

Skjeggkre bekjempes enkelt ved å legge ut riktig type forgiftet åte, i små nok mengder, i hele boligen eller næringsbygget. Dette er vi spesialister på, og har veldig høy suksess-rate.

utvikling av skjeggkre

Veggedyr

I Lillesand har vi i senere år hatt en økning i veggedyr bekjempelser. Veggedyr er et insekt som skaper mye frykt og kan være voldsomt ubehagelig å få inn i bolig. Dette insektet er ikke noe man skal forsøke å bekjempe selv uten god kunnskap om hvordan disse insektene lever og hvordan man utfører en vellykket skadedyrkontroll på disse.

Veggedyr er nattaktive og suger blod av mennesker og dyr. De finnes i hele Norge og er de siste årene blitt stadig mer vanlige, særlig på overnattingssteder.

Veggedyr spres mye med reisebagasje og brukte møbler/ gjenstander. I det siste har det også vært mer fokus på veggedyr som sprer seg via offentlige transportmidler, og da i varmere strøk enn i Norge.

Har veggedyret først etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg videre l andre rom eller leiligheter i samme bygg.

På dagen gjemmer dyrene seg i nærheten av soveplasser, i sprekker i senga, bak listverk, i skap osv. De kan overleve lenge (mange måneder) uten mat. Veggedyret utvikles fra egg, gjennom fem nymfestadier til voksen. Dette kan ta fra en måned til et år avhengig av temperatur og mat tilgang.

Se hvordan vi behandler veggedyr her.

veggedyr Lillesand

Stripet borebille

Stripet borebille hører med til familien borebiller (Anobiidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Billen er vanlig i kyststrøk, ofte i kjellere, i bartretrevirke, i mindre grad i løvtre.

Hullene du ser: Flygehullene på treoverflaten er sirkelrunde 1-2 mm brede. Larvegangene er under 2 mm brede og går på kryss og tvers i veden. Boremelet er lyst.

For å sjekke om angrepet er aktivt, kan flygehullene merkes eller tettes, for så å se om nye hull oppstår. Larvene bruker to eller flere år på sin utvikling. Forpuppingen skjer fra mai til midten av juli. De voksne billene klekker og gnager seg ut fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Paring kan skje i puppekamrene og egglegging skjer kort tid etter klekking. Antall egg varierer mye, men 20-40 er vanlig.

Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis ved-fuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 °C i sommermånedene.

Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist. Larvene kan også skade fuktige bøker (”bokorm”).

Stripet borebille bekjempes ved å gjøre en eller flere av følgende: Montere luftavfukter av skikkelig kvalitet og kapasitet, montere god ventilasjon slik at man får ned luftfuktigheten, eller bruke et spesielt impregneringsmiddel for treverk.

stripet borebille et sted i Lillesand,Agder

Stokkmaur, sukkermaur og skogsmaur

I Lillesand har vi hovedsakelig tre typer maur som vi håndterer. Disse står for de de aller fleste forespørsler vi får om å hjelpe.

Sukkermaur (svart jordmaur) er de små sorte maurene mange kjenner igjen, og de kommer gjerne inn i boligen på våren på let etter mat. De største problemene er dog de maurene som viser seg på vinterstid eller svært tidlig vår, og som gjerne har bosatt seg i boligen.

Stokkmaur er den største amurarten vi har, og den kan ødelegge myke byggematerialer og også skade konstruksjonen i boligen. Vi fjerner mange stokkmaur reir i løpet av sommerhalvåret i Agder.

Skogsmaur er en annen maurart som vi gjør en del skadedyrkontroll med. Stor sett lar vi dem være i fred, men når de har flyttet for nærme et hus og til stadighet plager huseierene eller kjæledyrene deres, så hender det vi fjerner tuene.

Tips: Forebygg for eksempel ved å bruke fin grus istedenfor sand under hellesteiner, tett igjen sprekker i husvegg, ha insektnett i lufteluker, mistenker du fuktproblematikk må dette raskt utbedres, ha grov stein/pyntestein inn mot grunnmur istedenfor bed. Hvis du allikevel vil ha blomsterbed langs grunnmur, så forsøk å ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, for maur “melker” bladlus for honningdugg.

stokkmaur et sted i Agder

Kakerlakker

Det hender det dukker opp kakerlakker i en eller annen bolig i Lillesand. Hvis du oppdager at du har Tysk kakerlakk så må du for all del ikke prøve å løse dette problemet selv, for erfaringsmessig blir det bare vondt værre…

Løsningen for å bli kvitt kakerlakker er uten unntak å bruke rett type åtegift, og den giften er det kun offentlig godkjente skadedyrteknikere som kan bruke.

Det fine er at den giften er veldig effektiv, og vi ser at stort sett er kakerlakkproblemene løst i løpet av noen få uker.

Mistenker du problemer med kakerlakker så ta kontakt med oss.

tysk kakerlakk

Slik hjelper vi deg å bli kvitt skadedyr i Lillesand

1) Identifisering av type skadedyr

Aller først, før du starter en bekjempelse, må du finne ut hvilke skadedyr du har. Ikke alle dyr og insekter som du noen ganger finner i huset er i seg selv et skadedyr. Det er veldig få insekter og dyr som vi finner inne som behøver å bekjempes. Mange dyr forviller seg inn, men de fleste finner veien ut igjen selv etter kort tid.

Hvis du for eksempel finner en kakerlakk på gulvet i huset ditt, må du ikke umiddelbart starte en bekjempelse. I Norge finner vi en frittlevende art av kakerlakk, som heter markkakerlakk. Denne forviller seg noen ganger inn i boliger, og skaper en unødvendig frykt. Når dette insektet kommer seg inn i boliger er det kun ved et uhell. Den finner raskt veien ut igjen selv, eller den vil dø ut av seg selv innendørs. Hvis du tvert imot kommer over en tysk kakerlakk, må du umiddelbart ta kontakt med skadedyrkontrollen for å starte en bekjempelse.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags arter du finner, siden mange arter er veldig like. Vi kan hjelpe deg med å identifisere insekter som du finner inne. Denne identifikasjonen forteller deg om du har et problem som bør håndteres og om dette er noe du trenger hjelp til, eller kan ordne selv.

Når vi utfører skadedyrbekjempelse i Lillesand, er det ofte skjeggkre, sukkermaur, mus, rotter eller veps som er utfordringen. Uansett hvilket dyr eller insekt som forårsaker problemer, har vi utstyr og erfaring for å løse problemet på en rask og effektiv måte.

2) Legge en plan

Mange av oppdragene er rutineoppdrag, og i de tilfellene går planlegging veldig raskt. Ringer du fordi du har et vepsebol oppunder mønet eller under verandaen er det ren rutine for oss å fjerne det, og det samme gjelder mange andre oppdrag slik som for eksempel skjeggkre.

Men i andre tilfeller der det er mer krevende skadedyr som rotter eller kakerlakker må vi ut til stedet, sjekke nøyere hva som er det egentlige problemet, og legge en plan på hvordan vi best kan løse ditt skadedyrproblem.

Dette går som regel ganske raskt da vi har gode rutiner, mye erfaring og oppdaterte metoder og spisskunnskap.

3) Gjennomføre skadedyrbekjempelse

I de aller fleste tilfellene når vi ringes etter fra noen i Lillesand så er det fordi de har et pågående problem og ønsker en løsning. Løsningen er som regel at vi gjennomfører en skadedyrbekjempelse, der vi fjerner insektene eller dyrene.

Ofte vil vi foreslå grønn skadedyrkontroll der det vi gi det ønskede resultatet, og innen rimelig tid. Andre ganger vil vi benytte gift der vi ser at det er det beste alternativet.

4) Forebygging og rådgivning

Den beste skadedyrkontrollen er å forebygge at skadedyrene kommer seg inn for å ødelegge. Et eksempel på dette vil være ekskludering av rotter og mus ved å gjennomføre god sikring av bygget, og et annet eksempel kan være å tette igjennom sprekker og steder som gir maur tilgang til bygget.

En annen mye brukt løsning for forebygging er å bruke luftavfukter for å redusere luftfuktigheten både i luften og i treverket, fordi insekter trenger en del fuktighet for å trives og for å formere seg.

Litt info om Lillesand

Lillesand er en sjarmerende by og kommune i Agder fylke. Det er kjent for sin idylliske skjærgård og hvite trehus. Med sin beliggenhet langs sørlandskysten gir byen omfattende muligheter for sjøaktiviteter, turgåing og naturopplevelser. Den tjener også som et velkjent feriested med en rekke attraksjoner som Nye Blindleia naturreservat, og er et populært stoppested for båtturister om sommeren.

Byen er stolt av sin kulturarv og har en bred samling av historiske bygninger, inkludert den gamle havnen og en rekke kirker. En av de mest kjente er Lillesand kirke, som ble bygget i 1889. I tillegg fungerer Lillesand som forretnings- og handelssenter for regionen med en rekke butikker, restauranter og kafeer.

Byen Lillesand har også et profesjonelt team for skadedyrkontroll. De gir omfattende tjenester for å sikre at boliger og bedrifter forblir trygge og fri for skadelige skadedyr. Lillesand er virkelig en by som har noe for enhver smak.