hønsehauk sekundærforgiftning skadedyrkontroll

Sekundærforgiftning: En skjult trussel mot rovdyr og rovfugler

Sekundærforgiftning er et alvorlig og ofte oversett problem som rammer rovdyr og rovfugler. Dette fenomenet oppstår når disse topp-predatorene inntar byttedyr, som mus og rotter, som har konsumert gift. Disse giftstoffene, designet for å bekjempe skadedyr, har en lang halveringstid og er like dødelige for de større dyrene som for de små.

Problemet er todelt

For det første fører giften til at mus og rotter blir sløve før de dør, noe som gjør at forgiftede smådyr er et lett bytte for rovdyr.

For det andre akkumuleres giften i rovdyrenes kropper over tid, noe som kan føre til forgiftning og død. Dette er en utilsiktet, men katastrofal konsekvens av menneskets forsøk på å kontrollere skadedyrpopulasjoner.

Alvorlige tall fra Veterinærinstituttet

I 2019 avdekket Veterinærinstituttet i Norge alarmerende tall som understreker alvoret i situasjonen.

Ifølge deres funn var 72% av den undersøkte norske hubrobestanden forgiftet.

Tallene var like dystre for andre rovdyr: 62% av ulvene, 73% av gaupene, 88% av jervene, og sjokkerende 100% av rødrev var påvirket. Selv fjellreven og villminken, med henholdsvis 17% og 34%, var ikke immune.

Disse tallene er et klart rop om handling.

Det er også verdt å merke seg at 20% av de døde hundene som ble undersøkt, led samme skjebne.

Dette viser at sekundærforgiftning ikke bare er et problem for ville arter, men også for våre kjæledyr.

Det var en periode avisene skrev mye om mange døde katter i tilknytning til borettslag og boligområder, og det ble funnet at mange av disse var sekundærforgiftet.

Slik ser en typisk åteboks ut som er full av musegift/ rottegift:

åteboks med musegift eller rottegift

Forbud for privat bruk av musegift og rottegift ute

Som et resultat av disse funnene, ble det innført et forbud mot bruk av muse- og rottegift utendørs av privatpersoner.

Selv om det fortsatt er lov å bruke slike giftstoffer innendørs, er det ikke anbefalt.

Det er et klart behov for å endre praksis når det gjelder skadedyrbekjempelse.

Grønn skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll 1 og andre aktører i bransjen har begynt å omfavne “grønn skadedyrkontroll.

Dette innebærer en giftfri og mer miljøvennlig tilnærming, som prioriterer bruk av feller fremfor gift.

Multikill feller, som er effektive og humane, blir stadig mer populære og kan erstatte åtestasjoner med forgiftet åte i borettslag, sameier, boligområder, restauranter og på offentlige plasser.

Noen unntak: Det er imidlertid noen tilfeller der bruk av gift fortsatt kan være nødvendig for å løse skadedyrproblemer. Men disse tilfellene bør være unntaket, ikke regelen.

Anbefaling: Ta imot tilbud om giftfri skadedyrkontroll

Det er viktig at både privatpersoner, bønder og skadedyrbransjen blir mer bevisste på de langvarige effektene av deres valg av skadedyrbekjempelse.

Hvis skadedyrtekniker som kommer ut til deg sier at det anbefales å bruke giftfri skadedyrkontroll så anbefaler vi at du sier ja til det. For det er best for naturen, miljøet, og som regel også for deg.

For å beskytte våre rovdyr og rovfugler, må vi ta ansvar og velge løsninger som ikke bare løser våre umiddelbare problemer, men som også sikrer en bærekraftig fremtid for alle arter som deler vårt økosystem.

Sekundærforgiftning er et problem vi kan og må løse – for naturens skyld, og for vår egen.