rotter i veggen

Mus og rotter om vinteren: Forebygging og bekjempelse

To unngå mus– og rottebesøk i vinter, er det viktig å ta forholdsregler. Mus og rotter er noen av de vanligste skadedyrene i Norge, og de gjør det de kan for å komme seg inn i varmen i kulden. På hytter, fritidshus og steder i nær tilknytning til naturen er det hovedsakelig mus som er problemet, mens det i byer og mer urbane strøk er vanligere med rotter. Å ha rotter eller mus i huset vil være en stor belastning for de fleste, da de kan gjemme seg i vegger og tak, og det kan oppstå problemer knyttet til avføring og lukt. I tillegg kan dyrene gjøre store materielle skader og være vanskelige å bli kvitt.

mus og rotter om vinteren

Over halvparten av skadedyrtilfeller med mus og rotter skjer i perioden september til februar. Høst og vinter er dermed høysesong for mus- og rotteinvasjoner. Biologer anbefaler å ta en sjekkliste for å sikre seg mot ubudne gjester. Det er også viktig å tette boligen for å unngå mus og rotter.

Tettetiltak er viktig for å unngå å få rotter og mus i hus

Mus og rotter er vanlige skadedyr som kan være vanskelig å bli kvitt når de først har kommet seg inn i huset. Derfor er det viktig å sørge for at de ikke klarer å komme seg inn i utgangspunktet.

Tips for å unngå at rotter ikke kommer inn via svake punkter i huset

  • Mellom kledningen og grunnmuren, hjørnekasser, og hull fra kabelgjennomføring er typiske svake punkter på huset hvor det kan oppstå åpninger som dyrene kan presse seg inn gjennom. Disse stedene er spesielt utsatt, så det er viktig å være ekstra oppmerksom slik at dyrene ikke klarer å klatre opp og inn.
  • Eldre boliger fra 1800 og tidlig 1900-tallet har gjerne kjellermurer av naturstein, som ofte har store åpninger mellom steinene. I tillegg kan fugene være mangelfullt utført. Dermed er det lagt til rette for at rotter kan ta seg inn i boligen via bakken og gjennom kjellermuren. Det er derfor viktig å foreta tilstrekkelig tetting av sprekker større enn 6 mm både på innsiden og utsiden av boligen om mulig. Det er også vanlig at rottene tar seg inn fra undersiden eller utsiden av muren og klatrer opp på innsiden (inni veggen) for deretter å ta seg inn i boligen fra toppen av muren («krona» på muren) da denne ofte ikke er pusset.
  • Rotter og mus er gode klatrere og kan hoppe langt, og de kan enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp på taket. Hvis det ikke er tett kan de komme inn denne veien.
  • Pass på at det ikke er hull og sprekker i vegger, dørkarmer eller vinduskarmer. Tett hull i bakken og hull langs grunnmuren på utsiden.
  • Undersøk at kjellervinduer er intakte. Bruk finmasket netting over hull eller for å unngå at de kan komme inn når vinduet er åpent.
  • Sjekk ventiler og andre luftekanaler. Legg på netting eller lignende hvis det ikke allerede er der. Husk at det er nødvendig med lufting, så ikke gjør det lufttett.
  • Sørg for at alle sluk har rist som sitter fast for å unngå at rotter kan finne veien opp gjennom sluk og toaletter. Pass også på at det er vann i vannlåsen.
  • Pass på at rørgjennomganger, spesielt i kjøkkenbenken, er tette.

Det er viktig å benytte materialer som dyrene ikke kan gnage seg gjennom når en skal tette. Metallnetting, hønsenetting og stålull er eksempler på materialer som kan benyttes.

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager mus i huset?

Hvis du oppdager mus i huset, er det viktig å handle raskt for å unngå at problemet forverres. Først og fremst bør du identifisere hvor musene kommer fra og tette eventuelle hull eller sprekker som de kan bruke som inngang. Deretter bør du fjerne eventuelle matkilder som kan tiltrekke seg mus, som matrester eller åpne matvarer. Hvis problemet vedvarer, kan det være lurt å kontakte en skadedyrbekjemper for å få hjelp med å bekjempe musene.

Hvordan kan jeg bli kvitt mus og rotter om vinteren?

For å bli kvitt mus og rotter om vinteren er det viktig å forebygge problemet på forhånd. Dette kan gjøres ved å tette eventuelle hull eller sprekker som kan brukes som inngang, og ved å fjerne eventuelle matkilder som kan tiltrekke seg skadedyrene. Hvis problemet allerede har oppstått, kan det være lurt å kontakte en skadedyrbekjemper for å få hjelp med å bekjempe musene eller rottene. Det kan også være lurt å bruke feller eller gift, men dette bør gjøres med forsiktighet for å unngå skade på mennesker eller kjæledyr.

Er det farlig å ha mus i huset?

Mus kan utgjøre en helsefare hvis de bærer på smittsomme sykdommer eller parasitter. De kan også forårsake skade på eiendom ved å gnage på ledninger og isolasjon. Derfor er det viktig å handle raskt hvis du oppdager mus i huset, og å ta nødvendige forholdsregler for å forebygge problemet.

Hvilke forsikringer dekker skade forårsaket av mus og rotter?

Forsikringsdekning for skade forårsaket av mus og rotter varierer avhengig av forsikringsselskapet og forsikringstypen. Det er viktig å sjekke med forsikringsselskapet ditt for å se hva som er dekket under din forsikring. Generelt sett vil skader som er forårsaket av skadedyr som mus og rotter, ikke være dekket av vanlige forsikringer.

Hvordan kan jeg sikre huset mot mus og rotter?

For å sikre huset mot mus og rotter er det viktig å tette eventuelle hull eller sprekker som kan brukes som inngang. Det kan også være lurt å fjerne eventuelle matkilder som kan tiltrekke seg skadedyrene, som matrester eller åpne matvarer. Det kan også være lurt å bruke feller eller gift, men dette bør gjøres med forsiktighet for å unngå skade på mennesker eller kjæledyr.

Når er mus og rotter mest aktive i løpet av året?

Mus og rotter kan være aktive året rundt, men de er spesielt aktive om vinteren når de søker ly og mat innendørs. Derfor er det viktig å ta nødvendige forholdsregler for å forebygge problemet om vinteren.