vepsebolflue

Humle- og vepsebolflue Volucella pellucens

Volucella pellucens, også kjent som humle- og vepsebolflue, er en type blomsterflue som finnes i ulike deler av Europa og strekker seg over til den palearktiske regionen helt til Japan. Den er kjent for sitt særpregede utseende som ofte forveksles med en veps, noe som er en fordelaktig egenskap for å avskrekke potensielle predatorer. Dette insektet spiller en nøkkelrolle i økosystemet ved å bestøve planter og blomster mens de er på leting etter nektar.

vepsebolflue

Larvene til Volucella pellucens kan leve i vepse- og humlebol, noe som gjør den interessant når det kommer til skadedyrkontroll i hus og hjem. Disse larvene er ikke skadelige for mennesker og forårsaker ingen materiell skade, men kan vandre rundt i boligen. Derfor er det nyttig å vite hvordan man effektivt fjerner dem om det er nødvendig.

Å forstå biologien og adferden til humle- og vepsebolflue er viktig for å kunne håndtere disse insektene på en human og effektiv måte. Med de riktige tiltakene kan man unngå uønskede møter med disse larvene og heller benytte seg av deres positive bidrag til biodiversitet og naturlig skadedyrbekjempelse.

Systematikk og Klassifisering

Volucella pellucens

Når det gjelder klassifiseringen av arter innenfor insektverdenen, utgjør Volucella pellucens et interessant studieobjekt. Denne arten representerer en kompleks gruppe som innehar en nøkkelposisjon innenfor biologisk systematikk.

Artens Beskrivelse og Navn

Volucella pellucens er en art av blomsterfluer som tilhører familien Syrphidae. Den er kjent for sin rolle som snylter i vepsebol. Arten ble først beskrevet vitenskapelig av Carl Linnaeus i verket Systema Naturae, der den bar navnet Musca pellucens. På norsk har den fått navnet vepsebolflue grunnet sin tilknytning til vepsebol hvor den legger eggene sine.

Innenfor riket Animalia (dyreriket), hører Volucella pellucens hjemme under rekken Arthropoda (leddyr), klassen Insecta (insekter) og ordenen Diptera (tovinger). Vitenskapelig klassifisering tar også for seg artens binomen, som er det vitenskapelige navnet på en art sammensatt av to deler; her er det Volucella pellucens.

Volucella pellucens var tidligere beskrevet under andre navn som Musca fera av Harris og Volucella fera. Disse tidlige navnene representerer historiske synonymer som reflekterer de foranderlige forståelsene av artens tilknytting og plassering innen systematikken. Som en del av domenet Eukaryota, har vepsebolfluen en cellekjerne, en egenskap som er typisk for mer komplekse livsformer.

Vepsebolflue er lett gjenkjennelig på sin størrelse og sitt stripete mønster, noe som kan forveksles med veps, en egenskap som har gjort den kjent i både vitenskapelige og folkelige kretser. Tyske og engelske vitenskapelige navn som refererer til denne arten, så som i tidlige beskrivelser av arten med tyske og engelske navn, har bidratt til en rik historie med vitenskapelige studier og dokumentasjon av levende eksemplar.

Biologi og Økologi

Volucella pellucens, kjent som den pellucide flue eller humle- og vepsebolflue, hører til familien av blomsterfluer og er kjent for sin evne til å etterligne bier og veps.

Utbredelse og Habitat

Volucella pellucens trives i et bredt spekter av habitat over store deler av Europa, inkludert Storbritannia. De søker ofte til skogkanter og hekkelandskap, men er også vanlige i hager. Denne arten er spesielt tiltrukket av bjørnebærhekker og ulike blomster, noe som er vitalt for deres næringssøk under blomstringsperioden fra mai til oktober.

Livssyklus og Reproduksjon

Larvene av Volucella pellucens, lever ofte i reir av veps eller humler og spiser råtnende materiale. Disse insektene har en kompleks livssyklus hvor voksne individer vanligvis er aktive om sommeren og reproduksjon finner sted ved at hunnene legger egg i vertens bol. Larvene er nært knyttet til veps og humler gjennom hele deres utvikling.

Morphologi og Identifikasjon

Den voksne Volucella pellucens har distinkte kjennetegn som gjør artsidentifikasjon mulig. Med en gjennomsiktig abdominal tergite og karakteristisk svart og gul farge som likner veps eller humler, kan de identifiseres ved hjelp av en identifikasjonsguide. Hannen kan skilles fra hunnen ved bestemte trekk av de mannlige genitaliene, som den mannlige basoflagellomeren og surstylen. Det er rapportert to underarter av Volucella pellucens, som kan skilles gjennom morfologiske forskjeller og er spredt over asiatiske og europeiske populasjoner.