Hjortelusflue: Fakta og Forebygging

hjortelusflue

Hjortelusflue (Lipoptena cervi)

hjortelusflue

Hjortelusfluen, også kjent som elgfluen, er en blodsugende parasitt som angriper hjortedyr som elg, rådyr og hjort. Den er flat og krabbeliknende med kraftige klør på beina og hodet er bredere enn langt. Hjortelusfluen fødes om høsten med vinger, men kaster dem ved funn av vert. Etter første blodmåltid svulmer bakkroppen opp. De krabber rundt i pelsen på vertsdyrene og kan overføre bakterier som bartonella schoenbuchensis, som kan forårsake sykdom hos mennesker.

Hvor finnes hjortelusflua?

Hjortelusflua finnes over hele Skandinavia, inkludert Danmark, Sørøst-Norge og Sør-Sverige nord til ca. 61°N. I Finland har den nådd helt til 65°N. Den finnes også i store deler av mellom-Europa og nordlige deler av Asia. Hjortelusflua er en skogsinsekt og trives best i skogområder, men kan også finnes i hogstområder og i åpent landskap. I Norge ble den først oppdaget på en elg i Østfold i 1983 og har siden spredt seg til traktene rundt Lillehammer og Rena, samt helt ned til Kristiansand i sør.

Livssyklus

Hjortelusflua har en spesiell livssyklus som ligner på pattedyrenes fosterutvikling. Hunnen føder én larve om gangen, som utvikles gjennom tre larvestadier inne i moren. Moren mater larven med et næringsrikt sekret fra spesielle kjertler i sin livmor. Når larven er ferdig utviklet, fødes den i et forpuppestadium, der den har en oval, noe flattrykt form. Hos hjortelusflua tar larveutviklingen bare tre dager, og hver hunn utvikler ca. 30 larver gjennom høsten, vinteren og våren.

Etter fødselen går forpuppen i løpet av en time inn i det ekte puppestadiet. Denne puppen er 3 mm lang, eggformet, hard, blank og svart. Puppen faller snart ut av pelsen og blir liggende på bakken eller snøen. Her blir den liggende helt fram til neste høst, hvor den klekker. Dødeligheten for de voksne, reproduserende lusfluene om vinteren er trolig lav, men de voksne lusfluene overlever ikke sommeren fram til høsten når den nye generasjonen klekker.

En nyklekket voksen hjortelusflue flyr omkring fra august til oktober på jakt etter en vert. I spesielt varme somre, som i 2018, dukket de opp allerede i slutten av juli. Når vertsdyrene oppdages, flyr fluene målbevisst, rettlinjet og raskt mot målet, der de straks tar tilhold i hår og pels. Hvis de ikke finner en vert innen fem dager, vil de sannsynligvis dø. Har de først funnet en vert, vil de tilbringe resten av livet på denne. Vingene kastes umiddelbart etter landing, og lusflua kan aldri fly igjen. Bare noen korte vingestumper sitter igjen. Etter landing vil den søke næring ved å stikke verten for å suge blod. Etter ca. 14 dager er hjortelusflua kjønnsmoden. De parer seg på verten og overvintrer på den.

Stikker hjortelusflua mennesker?

Hjortelusflua kan stikke mennesker, men det skjer ikke så ofte. Noen kan få en reaksjon på stikket med opphovning og kløe, mens andre merker ingenting. I noen tilfeller kan kløen vare i opptil ett år. Fra utlandet kjennes en reaksjon hos noen der stikket etter tre dager utvikler seg til en hard, rød kul. Det er ikke rapportert om dødelighet eller alvorlige reaksjoner på stikk fra hjortelusflua.

Forebygging og behandling

Beskyttelse mot hjortelusflua kan være utfordrende, da vanlige myggmidler gir liten beskyttelse. En finsk undersøkelse viste at hjortelusfluene oftere oppsøker svarte og røde klær enn hvite klær. De lander også oftere på overkroppen, spesielt på ryggen og varme deler av kroppen, enn på midjen og beina. En hvit jakke og hvit caps kan derfor redusere antall hjortelusfluer som lander på mennesker.

Det beste tiltaket mot hjortelusflua er å plukke dem av så raskt som mulig etter at de har landet, før de kommer under klær og i håret. Å klemme dem i hjel er ikke mulig mot hud, da de er læraktige og flate. Det beste er å knipe dem med fingrene og kaste dem vekk. Har de allerede kastet vingene, vil de ikke ha mulighet til å oppsøke andre dyr eller mennesker.

Det er lurt å ta med seg kam på tur, slik at det er lett å gre dem ut av håret.

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer hvis man blir bitt av hjortelus?

Hvis man blir bitt av hjortelus, vil man kunne oppleve kløe og irritasjon på bittstedet. I sjeldne tilfeller kan det også føre til infeksjoner.

Hvordan bli kvitt hjortelusflue?

Hjortelusflue kan fjernes ved å bruke en lusekam eller ved å bruke en pinsett til å fjerne dem manuelt. Det er også mulig å bruke lusemiddel for å bli kvitt hjortelusflue.

Kan hjortelusflue legge egg på mennesker?

Nei, hjortelusflue kan ikke legge egg på mennesker. De legger egg på hårstråene til hjortedyr.

Når er hjortelusflua mest aktiv?

Hjortelusflua er mest aktiv om høsten, den slutter som oiftest å sverme etter 1 – 2 frostnetter. De overlever vinteren under pelsen på vertsdyr.

Hvordan beskytte hunden mot hjortelusflue?

Hunden kan beskyttes mot hjortelusflue ved å bruke en egnet lusemiddel. Det er også viktig å unngå områder hvor hjortedyr ferdes.

Hvordan behandle hunden etter hjortelusflue bitt?

Hvis hunden blir bitt av hjortelusflue, kan man fjerne den manuelt eller ved å bruke en lusekam. Det er også mulig å bruke lusemiddel for å behandle bittstedet. Hvis hunden utvikler en infeksjon, bør man oppsøke veterinær for behandling.

Har du problemer med skadedyr? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om ditt problem med skadedyr.