rotter og mus

Guide for Bekjempelse av Mus og Rotter i Vinter

I løpet av vinteren søker skadedyr tilflukt i våre hjem. Dette betyr at i de kommende månedene vil mange huseiere måtte takle mus og rotter i sine boliger, og du kan være en av dem. Mus og rotter kan spre farlige sykdommer og forårsake betydelig skade på eiendom, derfor er det viktig for huseiere å sette seg inn i hvilke typer skadedyr som invaderer hjem i denne årstiden.

Forskjell på Mus og Rotter

rotter og mus

Det er flere måter å skille mellom mus og rotter på, og her er noen viktige kjennetegn som kan hjelpe deg med å identifisere forskjellen:

  1. Størrelse: Mus er generelt mindre enn rotter. Mus pleier å være omtrent 7-10 cm lange, mens rotter kan være mye større, med en lengde på rundt 15-25 cm eller mer.
  2. Kroppsstørrelse: Rotter har en større og tykkere kropp i forhold til mus. De har også lengre haler sammenlignet med mus.
  3. Hale: Mus har som regel en tynn og hårløs hale som er omtrent like lang som kroppen deres. Ratter har en lengre, tynn hale som kan være lengre enn kroppen.
  4. Ører: Mus har små og runde ører i forhold til hodestørrelsen, mens rotter har større ører i forhold til hodet.
  5. Farge: Mus er ofte gråbrune eller lys grå, mens rotter kan variere i farge fra gråbrun til svart. Rotter har også ofte mer variert pelsfarge med mørkere flekker.
  6. Atferd: Mus er mer sjenerte og foretrekker å holde seg skjulte. De er vanligvis mer aktive om natten. Rotter kan være mer dristige og er ofte mer synlige i dagslys.
  7. Avføring: Mus og rotter har forskjellige størrelser på avføringen. Musens avføring er små, rundt 3-6 mm lange, mens rotters avføring er større, omtrent 12-18 mm lange og mer avlang i formen.
  8. Reir: Mus bygger reir i mørke, avsidesliggende områder, mens rotter kan lage reir i mer synlige steder som loft og kjellere.
  9. Matvaner: Mus spiser vanligvis mindre mengder mat, mens rotter har et større matbehov og kan forårsake mer skade på lagrede matvarer.

Husk at det kan være variasjoner innenfor hver art, og det er flere underarter av både mus og rotter. Hvis du er usikker på forskjellen, kan det være lurt å kontakte en skadedyrbekjemper for hjelp med identifisering og eventuell bekjempelse.

Musens Preferanser

Mus foretrekker å bygge reir i landlige områder, rundt gjerdestolper, trær, hulrom og stabler med ved. Mus kan bli et problem i boligmiljøer når de vandrer rundt huset på jakt etter ly fra kulden i vintermånedene. Mus utgjør en betydelig helsefare, da de er de vanligste bærerne av hantaviruset. Dette viruset kan overføres ved innånding av støvpartikler som er forurenset med urin, avføring eller spytt fra smittede skogmus.

Mus bygger reir i mørke og avsidesliggende områder og strukturer. Ikke oppbevar dyrefôr eller fuglemat i garasjer, lagerbygninger eller andre steder der slik mat kan være attraktiv for mus. De kan forårsake alvorlig skade på eiendom ved å gnage seg gjennom materialer. Faktisk er de kjent for å starte elektriske branner ved å gnage på ledninger i hjem. Mus er også dyktige klatrere, og rotter kan hoppe opptil én meter. Husmus utgjør også en helserisiko da de kan forurense lagret mat og spre sykdommer som salmonella, bendelorm, pest og lopper.

Husmus gjemmer seg i rot, så det er viktig å holde lagringsplasser rene og holde esker vekk fra gulvet. Sørg også for at maten er forseglet i gnager-sikre beholdere. En annen unik egenskap ved husmus er at de kan komme seg gjennom åpninger så små som 1 cm. Husmus har dårlig syn og er fargeblinde, men deres andre sanser er skarpe.

RotterMus og rotter

Norske rotter er nattaktive og søker tilflukt i søppelhauger og betongplater. De har en tendens til å invadere hjem om høsten, når matkilder utendørs blir vanskeligere å finne. Inne bygger de reir i kjellere, loft og andre uforstyrrede boliger. Norske rotter kan forårsake betydelig skade på eiendom ved å gnage på en rekke materialer, inkludert plast og blyrør, for å få tak i mat og vann. I områder uten husmus finnes norske rotter overalt i Europa.

De er bærere av sykdommer som pest, gulsott, rottebittfeber, kugalskapsvirus, trikinose og salmonellose. De kan også bringe lopper og midd inn i huset. Inspeksjon av hjem for infestasjoner, som avføring, spor etter gnagere, skade på matvarer og varer, samt fettavsetninger fra rottepels, er viktig. Norske rotter kan komme inn i hus gjennom hull som måler 12 mm.

Mistenker du en Skadedyrinfestasjon?

Hvis du mistenker en skadedyrinfestasjon, ta kontakt med en godkjent skadedyrbekjemper umiddelbart. Mus og rotter er kjent for å formere seg raskt, så det som ser ut som et lite problem, kan bli et stort problem.

Beskytt hjemmet ditt mot mus og rotter i vintermånedene. Vær oppmerksom på faresignalene og ta nødvendige skritt for å sikre at hjemmet ditt forblir trygt og skadedyrfritt.