flyvemaur

Flygemaur: Alt du trenger å vite om disse insektene

Flygemaur er ikke en egen maurart

flygemaur

Store svermer av flygende maur kan være plagsomme, men de er en helt vanlig del av maurlivet. De fleste maur har ikke vinger, men de som har det, spiller en avgjørende rolle i videreføringen av maursamfunnet. Flygende maur representerer ikke en egen maurart, men hanner og unge dronningmaur som klekkes med vinger, mens arbeidermaur klekkes uten vinger. I løpet av paringstiden samles de i betydelige svermer, hvor hanner og dronninger fra flere kolonier møtes. Hos de fleste arter skjer parringen i luften. Etter vellykket parring dør hannene, mens de befruktede dronningene påtar seg oppgaven med å etablere en ny maurtue.

Svermeperioden inntreffer om sommeren, og det er på typisk varme sommerdager at vi kan observere dronningene og hannene som danner disse paringssvermene. Timing for svermeaktivitet varierer noe avhengig av maurart, men forekommer hovedsakelig mellom juni og august.

Hva om du ser store mengder flygemaur inne?

flyvemaur

Store svermer av flygende maur innendørs er et nokså sikkert tegn på mer omfattende mauraktivitet i boligen. Det er sjelden det kommer store mengder med svermende maur utenfra. Dersom du ser store mengder flygemaur innendørs, kan det være nødvendig med bekjempelse. Det er viktig å finne ut hvilken maurart som har etablert seg i boligen eller på hytta for å kunne bekjempe den effektivt.

Hva om du ser kun noen få inne?

Hvis du oppdager noen få flygemaur inne, har de antakelig bare forvillet seg inn. Da er det ingen grunn til bekymring. Kort tid etter paringen dør hannen og dronningen feller vingene. Svermer av flygemaur er altså et kortvarig problem.

Bekjempelse

Hvis mauren har etablert seg i boligen eller på hytta, kan det være nødvendig med bekjempelse. Det er viktig å finne ut hvilken maurart som har etablert seg for å kunne bekjempe den effektivt. Det finnes ulike metoder for bekjempelse av maur, avhengig av arten og omfanget av infestasjonen. Mer informasjon om bekjempelse finner du under de ulike maurartene.

Det er viktig å merke seg at flygemaur ikke er en egen maurart, men hanner og unge dronningmaur som klekkes med vinger. De fleste maur har ikke vinger, men de som har det, er avgjørende for videreføring av maursamfunnet. Svermetiden for de ulike maurartene varierer noe, men foregår i hovedsak mellom juni og august. Varme er en utløsende faktor for når maurene velger å sverme.

Det er viktig å være oppmerksom på at maur er sosiale insekter og lever i kolonier. Derfor kan det være vanskelig å bli kvitt en maurinfestasjon uten profesjonell hjelp.