Fakta om rotter

Fakta om rotter

Rotter kan utgjøre en betydelig trussel mot bygninger og infrastruktur, dersom de kommer seg inn i bygg. Deres gnagende natur kan forårsake omfattende skader. De er kjent for å gnage på nesten alt de kommer over, inkludert viktige komponenter som strømledninger og vann- og avløpsrør. Denne destruktive atferden kan føre til alvorlige konsekvenser, som brannfare fra kortslutninger i strømledninger, vannlekkasjer som kan skade bygninger, og potensielle kloakkproblemer.

rotte

I tillegg til de nevnte skadene, kan rotter også forårsake ødeleggelse av isolasjon i vegger og strukturer. De kan til og med etablere reir i bygninger, noe som ytterligere forverrer problemet og kan føre til helsefarlige situasjoner. På grunn av sin ødeleggende adferd er effektiv bekjempelse av rotter en viktig prioritet for å beskytte både bygninger og menneskers helse i Norge.

Fakta om rotter

Rotter etablerer hierarkiske samfunn der den største hannen dominerer og har et harem. Unge hanner søker seg vekk når det er lite mat. Hunrotter går drektig i 3 uker og føder vanligvis 6-12 unger. Rotteparet kan gi opphav til mer enn 1000 rotter i løpet av et år. De er altetere, men spesielt glad i korn og frø. Voksne rotter spiser 25-30 gram mat og etterlater seg 40-50 rottelort daglig. Rotter veier normalt 250-400 gram, men kan bli dobbelt så store. Kroppen deres er rundt 20-25 cm lang, med en litt kortere hale. De eldste rottene kan bli 2-3 år gamle.

Sikring av bygg mot rotter

rotte

Det er viktig å sikre bygninger mot rotter for å hindre at de kommer inn. Rotter kan komme seg gjennom sprekker større enn 12 mm. For å sikre mot både rotter og mus, bør alle åpninger større enn 6 mm tettes samtidig.

Noen tiltak for å sikre bygget inkluderer:

  • Redusere mattilgangen ved å fjerne matkilder og sikre søppelkasser.
  • Holde det ryddig rundt bygningene for å unngå gjemmesteder.
  • Sørge for et støpt dekke i kjelleren eller krypkjelleren for å hindre at rotter graver seg inn.
  • Være oppmerksom på overgangen mellom grunnmur og kledning på yttervegger, som ofte gir åpninger for rotter.
  • Sikre ventiler, rørgjennomføringer og dører for å hindre rotteinntrengning.
  • Sjekke kloakk- og soilrør, og sikre brudd eller avstengte rør med passende tiltak.

Bekjempelse

Ved bekjempelse av rotter kan feller være en effektiv metode for enkeltrotter eller små grupper. Dette unngår bruk av giftstoffer som kan komme på avveie og forhindrer lukt fra døde rotter i boligen.

For å begrense rottebestanden i et område er det viktig å redusere mattilgangen og sikre bygninger mot inntrekk.

Bygningsskader fra rotter

Rotter kan forårsake ulike skader på bygninger, inkludert gnag på elektriske kabler, telefon- og datakabler, vannrør, soilrør, plast- og dampsperre. De kan også forårsake lukt fra døde rotter eller avføring/urin, samt skade isolasjon og etterlate gnagespor i treverk og plater.

Smittespredning

Rotter kan være bærere av ulike sykdommer som kan smitte mennesker. Noen av disse sykdommene inkluderer:

  • Leptospirose (Weils sykdom), som spres gjennom urin fra smittede rotter og husdyr.
  • Salmonella, som spres gjennom avføring fra rotter, mus, fugler og andre dyr.
  • Yersinia enterocolitica, en vanlig mageinfeksjon i

Ofte stilte spørsmål

Er rotter farlige?

Rotter kan potensielt være farlige siden de kan overføre sykdommer som salmonella, leptospirose og pest. I tillegg kan de forårsake skade på bygninger og annen eiendom.

Hva spiser rotter?

Rotter er altetende og spiser både planter og dyr. De kan spise alt fra frukt og grønnsaker til kjøtt og insekter.

Hvor stor blir en rotte?

Rotter kan variere i størrelse avhengig av arten. De fleste rottearter blir mellom 15 og 30 centimeter lange, med en hale på mellom 15 og 25 centimeter.

Hvor oppholder rotter seg?

Rotter kan oppholde seg i ulike områder, inkludert bygninger, kloakksystemer og utendørs områder som parker og skog.

Hva kjennetegner en rotte?

Rotter har en lang hale, skarpe tenner og en spiss snute. De har også store ører og en tendens til å ha en grå eller brun pelsfarge.

Hvilke dyr spiser rotter?

Rotter kan være byttedyr for en rekke dyr, inkludert katter, hunder, ugler og slanger.

Trenger du hjelp til å bli kvitt rotter? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.