Stor husedderkopp

eratigena atrica stor husedderkopp

Når høsten kommer, kan du oppleve besøk av en av Norges mest imponerende skapninger, den store husedderkoppen (Eratigena atrica). Med sin anselige størrelse og hurtige bevegelser, kan den virke skremmende, spesielt når du oppdager den i hjemmet ditt. Men frykt ikke – denne edderkoppen er faktisk et nyttedyr som bidrar til å holde insektsbestanden nede. Selv om den kan bite dersom den blir provosert, er bittet ikke farlig og gir kun midlertidig ubehag. Lær mer om hvordan du kan forebygge og takle disse fascinerende krypene i din bolig.

Hovedpunkter:

  • Stor husedderkopp er en av de største edderkoppene i Norge, med en kroppslengde på opptil 18 mm for hunnen og ekstremt lange bein som kan gi en total diameter på 8–10 cm.
  • De kjennetrekkes av sin matt brune farge og et karakteristisk mønster på bakkroppen med veksling mellom lysebrune og nesten svarte flekker.
  • Husedderkopper bygger store, horisontale nett og foretrekker fuktige, beskyttede steder som kjellere, garasjer, og uthus.
  • Stor husedderkopp kan løpe svært raskt, opptil 1/2 meter per sekund, noe som kan gjøre dem svært skremmende for folk.
  • For å forhindre at de kommer innendørs, er det viktig å ha nettingduk foran vinduer og dører som står åpne om natten, samt foran kjellerluker og ventiler.

Kjennetegn

Fysiske kjennetegn

Den store husedderkoppen er en av de største edderkoppene du kan finne i Norge. Hunnenes kropp kan være mellom 11 og 18 mm lang, mens hannene er noe mindre, fra 10 til 14 mm. Begge kjønn har lange bein, med hannenes bein som de lengste. Diameteren fra forbeinspiss til bakbeinspiss kan være hele 8–10 cm. Dette gir edderkoppen et skremmende utseende for mange.

Nettsnekring

Husedderkoppene bygger store, horisontale netter som minner om matteformede strukturer, vanligvis plassert i hjørner av kjellere, garasjer, og andre beskyttede områder. Nettet har en traktformet tunnel hvor edderkoppen skjuler seg.

Disse nettene består av en horisontal matte med et overliggende virvar av tråder uten klister. Flygende insekter som treffer disse sperretrådene styrter ned i matten, hvor edderkoppen løper ut og avliver byttet med et giftig bitt. Disse nettene bygges på steder som beskytter mot regn, men likevel har tilstrekkelig fuktighet.

Flate fangstnett

Struktur og funksjon av nettet

Husedderkoppen bygger elegante, horisontale, matteformete nett som finner sitt hjem i hjørner på kjellere, garasjer eller under kumlokk. Disse nettene er ofte silkeaktige og presenterer et tunnelformet gjemmested innerst i hjørnet, hvor edderkoppen ligger i skjul. Nettstrukturen gir dyret et strategisk forsvarsverk for både å fange byttene sine og som bolig.

Teknikker for byttefangst

Den snedige edderkoppen bruker en kombinasjon av sitt flate nett og godt plasserte tråder for å fange bytte. Flygende insekter som treffer sperrebeltet over nettet, blir raskt viklet inn og styrter ned på matten. Edderkoppen løper da raskt ut fra skjulestedet og lammer byttet med et giftig bitt.

Det som virkelig skiller husedderkoppens jaktmetoder er den sanselige evnen til å oppdage den minste vibrasjon i nettet. Når et insekt treffer trådene, reagerer edderkoppen med lynets hastighet, løper ut og immobiliserer byttet. Denne metoden er svært effektiv og gjør at edderkoppen kan overleve selv i miljøer med varierende mattilgang. Hvis matmangelen blir for stor, vil edderkoppen kunne gi opp sitt nåværende nett og bygge et nytt, eller invadere andre edderkopps nett.

Livssyklus

Paring og reproduksjon

Stor husedderkopp blir kjønnsmoden i sitt andre leveår. Hannen legger ut på vandring om høsten for å finne en hunn å pare seg med. Om han lykkes, kan han leve med henne i noen uker, pare seg flere ganger, og kanskje også finne mat i hennes fangstnett. Noen ganger kan han oppsøke flere hunner for å videreføre sitt slekt.

Egg

Etter at paringen er fullført, legger hunnen omtrent 50 egg fordelt på tre til fire linseformede spinn nær sitt traktformede skjulested. Disse eggene blir kamuflert med støv, matrester i form av utsugde insekter eller annet som er tilgjengelig.

Disse kamufleringene bidrar til å beskytte eggene fra potensielle rovdyr og opprettholder en stabil temperatur og fuktighet. Hunnens omsorgsfull innkapsling av eggene er avgjørende for å sikre høy klekkeprosent og etterkommernes vekstpotensial.

Edderkoppunger

Etter at eggene klekker, blir de unge edderkoppene, kjent som spiderlinger, boende i mors fangstnett en viss tid. De vil senere spre seg for å etablere egne nett og jaktområder. Denne fasen er kritisk for deres overlevelse.

Spiderlingene gjennomgår flere hudskifter for å vokse, noe som er en sårbar periode hvor de er mer utsatt for rovdyr. Likevel, ved å forbli i morsnettet, får de både beskyttelse og noe mat, noe som øker deres sjanser for å overleve betydelig.

Skremmer folk om høsten

Frykt og misforståelser

Selv om husedderkopper som regel er nyttige ved at de holder insektbestanden nede, blir de ofte møtt med frykt og misoppfatninger. Mange mennesker tror feilaktig at de er farlige eller til og med dødelig giftige. Det er viktig å forstå at husedderkopper aldri angriper uprovosert og foretrekker å flykte og gjemme seg hvis de føler seg truet.

Vanlige reaksjoner

Det er ikke uvanlig at mange mennesker reagerer instinktivt når de ser en stor husedderkopp. Den første reaksjonen er ofte skrekk, og spesielt de med edderkoppfobi kan bli helt paralysert eller handle irrasjonelt. Dette kan føre til panikkhandlinger, som å prøve å slå edderkoppen i hjel eller iverksette tiltak for å raskt få den fjernet.

Når du ser en husedderkopp, er det viktig å huske at de er ufarlige for mennesker. Selv om de kan bite hvis de blir håndtert direkte, er bittet ikke farlig og gir kun midlertidig ubehag. Deres tilstedeværelse er et tegn på at ditt hjem er fritt for skadelige insekter, noe som er et positivt bidrag til ditt boligmiljø.

Giftig?

En gjenganger blant folk som ringer, er at de nekter å tro at stor husedderkopp er et norsk dyr. De melder om at en “bananedderkopp”, “fugleedderkopp” eller liknende har forvillet seg inn i huset. Samtlige lurer på om de er dødelig giftige. Men det er de ikke.

Gift i kjevene

Riktignok har alle edderkopper gift i kjevene sine, men de er beregnet på å lamme det byttet de har fanget. Stor husedderkoppen sin gift er ikke dødelig for mennesker.

Effekt på mennesker

Store edderkopper, som husedderkoppen, kan imidlertid bite fra seg hvis du fanger dem med fingrene dine, eller hvis du uforvarende kommer til å presse dem på annen måte.

Husedderkoppene vil aldri angripe uprovosert, men tvert i mot flykte og gjemme seg det raskeste de kan hvis du prøver å slå etter dem. Hvis du er så uheldig å bli bitt, så er bittet beskrevet som smertefullt. Du vil få en nummen følelse i fingeren som gir seg etter ca. to timer. Ingen andre reaksjoner er beskrevet.

Behandling

Om du skulle bli bitt, er vanlig førstehjelp å rense såret med vann og såpe. Ved vedvarende smerte kan en kald kompress hjelpe.

Den beste forebyggingen mot å få husedderkopper inn i huset om høsten, er å ha nettingduk foran vinduer eller dører som skal stå åpne om natten. Tett netting foran kjellerluker, ventiler eller andre luker som går inn i huset, vil også hjelpe. Dette er en effektiv måte å holde edderkoppene ute.

Forebygging

Tetting og lukking

For å holde stor husedderkopp ute av ditt hjem, er det viktig å tette alle mulige innganger som vinduer, dører, kjellerluker og ventiler med tett nettingduk. Denne enkle løsningen kan sterkt begrense deres adgang til huset ditt, spesielt om natten når hann-edderkoppene er mest aktive i jakten på hunner.

Rengjøring og rydding

Husedderkopper trives i rotete og uorganiserte områder, så regelmessig rengjøring og rydding kan redusere sjansene for en edderkoppinvasjon. Ved å fjerne potensielle skjulesteder som pappesker, gamle aviser og annet rot, blir det mindre attraktivt for dem å slå seg ned.

Å holde kjellere, garasjer og andre oppbevaringsrom ryddige er avgjørende for å redusere edderkopptettheten. Sørg for å støvsuge ofte, spesielt i hjørner og bak møbler hvor edderkopper kan bygge sine nett. Gjennomfør grundig rengjøring minst en gang i måneden for å hindre at husedderkopper etablerer seg.

Redusere fuktighet

Stor husedderkopp liker fuktige miljøer, så ved å redusere fuktigheten inne, gjør du det mindre attraktivt for dem å komme inn. Bruk avfuktere i kjellere og sørg for god ventilasjon i fuktige rom. Fjern kilde til unødvendig vann og fuktighet for å gjøre hjemmet mindre tiltrekkende for edderkopper.

Hold rør og avløp i god stand for å forhindre lekkasjer, og sørg for at vannet ikke samler seg i kjellere eller garasjer. Godt ventilasjonssystem er også viktig for å holde luftfuktigheten lav. Husk å reparere sprekker og hull i vegger og gulv, da disse kan tiltrekke fukt og dermed også edderkopper.

Bekjempelse

Å håndtere stor husedderkopp kan virke skremmende, men med riktige metoder kan du effektivt begrense eller eliminere deres tilstedeværelse i ditt hjem.

Fange edderkoppen

Hvis edderkoppen først har kommet inn, kan du forsøke å fjerne den ved hjelp av en kost eller støvsuger. Siden stor husedderkopp er rask og smidig, er det viktig å være nøye. Den gjemmer seg som regel i trakten av sitt matteformete nett, ofte i hjørner av kjellere eller garasjer.

Gift mot edderkopper?

Giftsprøyting er vanligvis unødvendig for å fjerne husedderkopper, men det kan være nyttig å bruke tørkepulver i sprekker og hulrom for å redusere eller eliminere problemer med edderkopper inne.

Dersom du vurderer bruk av insektmidler, kan det være godt å vite at de fleste tilgjengelige produkter er rettet mot insekter generelt, og ikke spesielt mot edderkopper. Større forsiktighet bør også utvises, da feil bruk kan medføre helsefarer for både mennesker og andre nyttige organismer i hjemmet.

Integrert skadedyrkontroll

Integrerte bekjempelsesstrategier innebærer å kombinere flere metoder for å holde edderkoppene i sjakk. Dette kan inkludere fysisk fjerning, bruk av insektmidler og forebyggende tiltak som å tette åpninger som edderkoppen kan komme seg inn gjennom.

Ved å bruke integrerte bekjempelsesmetoder, maksimerer du sjansen for å minske antallet husedderkopper i hjemmet. Du bør for eksempel installere nettingduk foran vinduer og dører som står åpne om natten. På denne måten kan du minimere risikoen for at husedderkoppen finner vei inn i huset.

FAQ

Q: Hvorfor kommer stor husedderkopp inn i hus om høsten?

A: Stor husedderkopp kommer ofte inn i hus om høsten fordi hannene leter etter hunner å pare seg med. De er nattaktive og kan dukke opp på steder som soverom, bad, kjellere og andre rom, ofte til stor forskrekkelse for beboerne.

Q: Er stor husedderkopp farlig for mennesker?

A: Stor husedderkopp er ikke farlig for mennesker. Selv om alle edderkopper har gift, er den kun beregnet på å lamme byttet deres. Bitt fra stor husedderkopp kan være smertefullt og føre til en nummen følelse som gir seg etter ca. to timer, men det fører ikke til alvorlige reaksjoner.

Q: Hvordan kan man forebygge at stor husedderkopp kommer inn i huset?

A: Den beste metoden for å forebygge at stor husedderkopp kommer inn i huset er å bruke nettingduk foran vinduer og dører som står åpne om natten. Det er også lurt å ha tett netting foran kjellerluker, ventiler og andre åpninger som går inn i huset.