Skrukketroll – Munkelus

Skrukketroll, også kjent som munkelus, tilhører ordenen av krepsdyr kjent som isopoder. Disse små, landlevende krepsdyrene finnes i mange miljøer over hele verden og er særlig kjent for deres evne til å rulle seg sammen som en forsvarsmekanisme. Det finnes omkring 3 800 arter av skrukketroll, og de har tilpasset seg et liv på land, noe som gjør dem unike blant krepsdyr. Ofte trives de i mørke og fuktige områder, som for eksempel under steiner, røtter og innenfor komposthauger.

skrukketroll

På grunn av deres preferanse for fuktige habitater, kan skrukketroll ofte bli funnet i og rundt boliger, hvor de søker etter tilsvarende forhold. Dette kan iblant føre til at de betraktes som skadedyr, spesielt når de trenger seg inn i kjellere og fuktige områder i et hus. Selv om de hovedsakelig lever av råtnende plantemateriale og bidrar til nedbrytingsprosessen i naturen, kan deres tilstedeværelse innendørs være uønsket.

I kampen mot skrukketroll som skadedyr er det viktig å forstå deres levesett for å effektivt kunne forvalte eller forebygge en invasjon. For eksempel puster de med gjeller som sitter skjult på undersiden av kroppen, noe som krever et konstant fuktig miljø for at de skal kunne overleve. Dette gir en indikasjon på at kontrolltiltak bør fokusere på å redusere fuktigheten i områder der de oppholder seg.

munkelus

Biologi og Økologi

Skrukketroll, også kjent som murskrukketroll og munkelus, utgjør underordenen Oniscidea og er landlevende krepsdyr. De tilpasser seg livet på land ved å regulere fuktighet og utnytte råtnende plantedeler.

Fysiologi

Skrukketroll har en tykk, segmentert eksoskjelett som beskytter dem i deres fuktige habitater. De har gjeller for å puste, som krever fuktige omgivelser for å fungere.

Arter og Klassifisering

Oniscidea tilhører phylum Arthropoda, klassen Malacostraca, og infraorden Peracarida. Det er mange arter som Oniscus asellus og Porcellio scaber innenfor flere familier slik som Oniscidae og Philosciidae.

Habitat og Utbredelse

Disse leddyrene foretrekker fuktige steder, som under steiner og råtnende vegetasjon. Skrukketroll i Norge finner man ofte i drivhus eller fjæra.

Reproduksjon og Utvikling

Reproduksjonsprosessen involverer legging av egg som utvikles og klekkes til unger. Noen arter har flere generasjoner hvert år.

Ernæring og Roller i Økosystemet

Skrukketroll er hovedsakelig nedbrytere som spiser alger, sopp, og døde planter. De har en viktig rolle i å omdanne råtnende plantedeler til næringsrik jord.

Interaksjoner med Mennesker

Skrukketroll kan bli funnet i menneskelige habitater som hager og drivhus hvor de kan skade unge planter som poteter og kål.

Adferd og Tilpasninger

Disse krepsdyrene er aktive i mørke og har tilpasset seg ved å være i stand til å gjennomgå hudskift. De har også utviklet adferd som å rulle seg sammen til en ball for beskyttelse, noe murskrukketroll typisk gjør.