Skabb

Sarcoptes scabiei. scabies skabb

Skabb, også kjent som skorpeskabb eller norsk skabb, er en sterkt kløende hudsykdom forårsaket av skabbmidd (Sarcoptes scabiei var. hominis). Den gir kløe som ofte forverres om natten og ved svetting. Dersom du mistenker at du har skabb bør du la din fastlege undersøke deg. Skabb forsvinner ikke av seg selv og krever alltid behandling. Smitte skjer vanligvis gjennom direkte hudkontakt, men kan også forekomme indirekte gjennom deling av sengeklær, håndklær eller tøy. Gjenkjenning og riktig behandling er avgjørende for å bli kvitt skabbmidd og forhindre spredning.

Oppsummering av artikkelen:

Skabb, også kjent som skorpeskabb eller norsk skabb, er en tilstand forårsaket av skabbmidden.

  • Symptomer og forløp: Vanlige symptomer på skabb inkluderer intens kløe, spesielt om natten eller når man er varm. Utslettet begynner ofte med små nupper eller blemmer på huden.
  • Smittemåte: Skabb smitter hovedsakelig gjennom direkte hudkontakt, men kan også overføres indirekte via sengeklær, håndklær og klær. Hudkontakt må ofte vare i minst 15 minutter for å smitte.
  • Behandling: Skabb forsvinner ikke av seg selv og krever behandling med spesifikke midler som permetrinkrem, benzylbenzoat eller ivermektintabletter. Nærkontakter må også behandles samtidig selv om de ikke viser symptomer.
  • Risiko for immunsvekkede: Skorpeskabb, som er en sjelden form av skabb, kan forekomme hos immunsvekkede personer og gir høyere smittefare grunnet et stort antall midd på kroppen.
  • Informering: Personer som har fått påvist skabb må informere alle sine nærkontakter om behovet for samtidig behandling og gjennomføre rutiner for rengjøring av sengetøy, klær og sko.

Biologi

Skabb, også kjent som skorpeskabb eller norsk skabb, er en hudsykdom forårsaket av skabbmidden (Sarcoptes scabiei var. hominis). Denne midden graver seg inn i huden din og forårsaker intens kløe og utslett. Det er viktig å forstå skabbens biologi for å kunne behandle og forhindre spredning effektivt.

Livssyklus til Sarcoptes scabiei-midd

Skabbmidden gjennomgår en kompleks livssyklus som starter med at hunnmidden graver ganger i huden din og legger egg. Egget klekker etter 3-4 dager, og larven trenger ytterligere 3-4 dager for å utvikle seg til nymfe. Nymfestadiene tar 2-3 dager hver, og fra egg til voksen midd tar det totalt 7-21 dager. En person har sjelden mer enn 5-15 hunnmidd.

Egenskaper til midden

Skabbmidden er ekstremt liten, bare 0,3-0,5 mm lang, og er knapt synlig med det blotte øyet. Middens små størrelse gjør den vanskelig å oppdage uten bruk av forstørrelsesverktøy.

Midden har evnen til å overleve i huden din ved å grave seg ned og legge egg, noe som resulterer i et vedvarende utslett og intens kløe. Hunnmidden legger 2-3 egg daglig, som klekkes etter 3-4 dager, hvilket fører til en rask utvikling av en fullvoksen midd på kort tid. Dette betyr at en infeksjon kan eskalere raskt hvis ikke behandlet i tide. Skorpeskabb er en spesielt alvorlig form der det kan være opptil 2 millioner midd på en person, noe som gjør smittefaren betydelig større.

Smittemåte

En annen betegnelse for skabb er skorpeskabb, også kjent som norsk skabb. Skabb forårsakes av skabbmidd (Sarcoptes scabiei var. hominis) og kan smitte gjennom både direkte og indirekte kontakt.

Direkte kontaktsmitte

Skabb smitter hovedsakelig ved direkte hudkontakt. Hos vanlig skabb er det nødvendig med nærkontakt i minst 15 minutter for at smitten skal overføres. Typiske situasjoner inkluderer smitte innad i familien, mellom barn under lek, i barnehager eller gjennom seksuell kontakt.

Indirekte kontaktsmitte

Smitte kan også forekomme indirekte gjennom kontakt med gjenstander som har vært i kontakt med en person med skabb. Dette inkluderer sengeklær, håndklær og klær brukt av en smittet person.

Indirekte kontaktsmitte skjer sjeldnere sammenlignet med direkte kontakt, men risikoen øker dersom den smittede personen nylig har brukt de aktuelle gjenstandene. For eksempel kan skabbmidd overleve i tøy som deles mellom personer, slik som håndklær til tørking etter håndvask.

Risikofaktorer for smitte

Skabb smitter lettest i situasjoner der folk har nærkontakt over tid. Dette kan være i barnefamilier, barnehager, og ved deling av sengetøy og håndklær. Kortvarig kontakt, som et håndtrykk eller en klem, gir derimot liten risiko for smitte. After, må du være oppmerksom på at visse grupper, som beboere i helseinstitusjoner, er særlig utsatt for smitte.

Personer som har tett og langvarig kontakt med hverandre, slik som seksualpartnere og familier, er mest utsatt. Dessuten, barn som leker fysisk sammen eller ansatte i barnehager har økt risiko.

  • Deling av håndklær og sengetøy øker også risikoen for indirekte smitte.
  • Nærkontakter må starte behandling samtidig.

Symptomer og forløp

Alternativt kjent som skorpeskabb eller norsk skabb, kan denne tilstanden være både plagsom og svært smittsom. Det er viktig å forstå symptomene og forløpet for å kunne ta riktige skritt for behandling og unngå videre spredning.

Vanlige symptomer

De vanligste symptomene på skabb inkluderer intens kløe, som ofte forverres om natten og ved svetting. Du vil også merke små nupper eller blemmer på huden. Det er viktig å være oppmerksom på disse tegnene for å kunne iverksette nødvendig tiltak tidlig.

Typiske steder for hudutslett

Typiske steder for skabbganger er hendene, fingrene, håndleddene, albuene, midjen, lårene og de ytre kjønnsorganene. Hos små barn under tre år kan du finne skabbmidd i hodebunn, på halsen og fotsålene.

Disse stedene er ofte utsatt fordi skabbmidden liker varme og beskyttede områder av kroppen. Det er viktig å sjekke disse områdene nøye hvis du mistenker skabb, spesielt hos små barn der symptomene kan være mer utbredte.

Tidsramme for utvikling av symptomer

Som regel tar det tre til seks uker fra du først blir smittet med skabb til kløen og symptomene oppstår. Hvis du har hatt skabb tidligere, kan det kun ta én til tre dager før symptomene kommer tilbake.

Dette betyr at det er en betydelig inkubasjonstid, og symptomer kan oppstå lenge etter første eksponering. Det er derfor viktig å være oppmerksom på muligheten for skabb, selv om det har gått flere uker siden du var i kontakt med en smittet person.

For å minimere risikoen for spredning av skabb, bør du informere alle som har hatt tett hudkontakt med deg i den siste måneden, og sørge for at de starter behandling samtidig. Dette inkluderer dine nærmeste familiemedlemmer, seksualpartnere og treningspartnere. Ved å ta forholdsregler kan du bidra til å stoppe spredningen av denne plagsomme tilstanden.

Behandling

Skabb, også kjent som skorpeskabb eller norsk skabb, forsvinner ikke av seg selv og må alltid behandles. Riktig behandling er essensiell for å bli kvitt skabb og forhindre spredning til andre.

Tilgjengelige behandlinger

I Norge brukes per i dag permetrinkrem 50 mg/g, benzylbenzoat 250 mg/ml som liniment og et kombinasjonsprodukt med 225 mg/g benzylbenzoat og 20 mg/g disulfiram som krem. Ved behandlingssvikt kan perorale ivermektintabletter benyttes. Det er viktig å følge bruksanvisningene nøye.

Viktighet av riktig behandling

Riktig utført behandling er avgjørende for å bli kvitt skabb og forhindre videre smitte. Du må også behandle sengetøy, klær og håndklær grundig. Ellers risikerer du behandlingssvikt og vedvarende plager.

Kløen kan vedvare i 2-4 uker etter vellykket behandling, så det er kritisk å følge alle behandlingsinstruksjoner nøye. Dersom du opplever behandlingssvikt, kontakt fastlegen din for videre veiledning.

Oppfølging

Nærkontakter må informeres om smittefaren og starte behandling samtidig, selv om de ikke har symptomer. Ellers kan de være symptomfrie bærere og smitte på nytt.

Barn med skabb bør holdes borte fra barnehage eller skole de første 24 timene etter at behandlingen har startet. Personer i nærheten, som seksuell partner eller treningspartner, bør også behandles.

Komplikasjoner

Skabb hos immunsvekkede individer

Skabb kan være spesielt alvorlig for immunsvekkede individer, som kan utvikle en tilstand kjent som skorpeskabb eller norsk skabb. Denne tilstanden innebærer en betydelig økning i antall midd og kan utgjøre en stor smittefare. Fortell alltid legen din om eventuelle immunrelaterte helseproblemer for å sikre riktig behandling.

Norsk skabb

Norsk skabb, eller skorpeskabb, er en sjelden tilstand som hovedsakelig rammer immunsvekkede personer. Denne formen for skabb kjennetegnes av et stort antall midd, som kan være opptil to millioner. Dette gjør smittefaren betydelig større i forhold til vanlig skabb.

Norsk skabb forekommer ofte hos beboere i helseinstitusjoner og eldreomsorg der immunsystemet generelt er svekket. Det viktigste du bør huske på er at tidlig oppdagelse og behandling er avgjørende for å hindre videre spredning. Dersom du eller noen du bryr deg om er i en risikosone, er det viktig å være ekstra oppmerksom på symptomer som omfattende utslett og intens kløe, særlig på natten eller når det er varmt.

Forebygging

Skorpeskabb, også kjent som norsk skabb, er viktig å forebygge for å unngå smitte og spredning. Her er noen nøkkelaspekter for å beskytte deg og dine nærkontakter.

Viktigheten av hygiene

Å opprettholde god hygiene er avgjørende for å forebygge skabb. Selv om skabb ikke lenger er assosiert med dårlig hygienisk standard eller fattigdom, er regelmessig rengjøring av kropp og klær gjort av stor betydning. Sørg alltid for å vaske hendene grundig og hyppig, og unngå deling av personlig utstyr som klær og håndklær.

Unngå nærkontakt med infiserte individer

Nærkontakt med infiserte personer er en av de vanligste smittemåtene for skabb. For å redusere risikoen for smitteoverføring, bør du unngå langvarig hudkontakt med noen du mistenker kan ha skabb. Kortvarig kontakt, som et håndtrykk eller en klem, utgjør liten risiko, men det er likevel viktig å være forsiktig.

Det er viktig å forstå at skabbmidd krever lengre perioder med hud-til-hud-kontakt for å spre seg fra en person til en annen. Situasjoner hvor folk er tett på hverandre over lengre tid, som i barnefamilier, barnehager, eller under fysisk lek mellom barn, øker risikoen for smitte. Å sove i samme seng eller ha seksuell kontakt er også typiske øyeblikk for smitteoverføring. For å beskytte deg selv og andre, bør slike nærkontakter unngås eller håndteres med forsiktighet.

Rengjøring og desinfisering av overflater og klær

Rengjøring og desinfisering er nøkkelaspekter for å forhindre spredning av skabb. Sørg for å vaske alle sengeklær, håndklær og klær som kan ha vært i kontakt med infiserte personer i varmt vann. Det er viktig å utføre denne prosessen nøye for å sikre at alle eventuelle midd elimineres.

Bruk av høy varme er effektivt for å drepe skabbmidd. Vask klær og sengetøy ved en temperatur på minst 60 grader Celsius, og tørk dem grundig. Overflater som har vært i kontakt med infiserte individer bør også rengjøres og desinfiseres. Dette inkluderer møbler, gulv og andre personlige gjenstander som utgjør riskiko for indirekte smitte. Alvorligheten av skabb, spesielt i tilfeller som skorpeskabb, gjør det avgjørende å følge riktige rengjøringsprotokoller nøye for å beskytte deg og andre rundt deg.

Skabb

Skabb, også kjent som skorpeskabb eller norsk skabb, er en sterkt kløende hudtilstand forårsaket av skabbmidd (Sarcoptes scabiei var. hominis). Du merker ofte kløen mest om natten og når du blir varm. Skabb forsvinner ikke av seg selv, og det er viktig at du søker lege for behandling. Smitte skjer vanligvis ved direkte, langvarig hudkontakt, men kan i sjeldne tilfeller også skje indirekte. Vanlige symptomer inkluderer kløe og utslett som kan vedvare i 2-4 uker etter behandling. Du må informere alle som har hatt tett hudkontakt med deg den siste måneden slik at de også får behandling selv om de ikke har symptomer.

FAQ

Q: Hva er skabb og hvordan smitter det?

A: Skabb, også kjent som skorpeskabb eller norsk skabb, er et sterkt kløende hudutslett som skyldes skabbmidd (Sarcoptes scabiei var. hominis). Smitte skjer vanligvis ved direkte hudkontakt med en infisert person og sjeldnere ved indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy som nylig har vært i kontakt med en person med skabbmidd. Hudkontakt må vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte ved vanlig skabb.

Q: Hva er de vanligste symptomene på skabb?

A: De vanligste symptomene på skabb er intens kløe, som ofte forverres om natten og ved svetting. Små nupper eller blemmer kan oppstå i huden, først ofte på hender og siden på større deler av kroppen. Typiske steder for skabbganger inkluderer hender, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre kjønnsorganer. Hos små barn under 3 år kan skabbmidd ofte finnes i hodebunn, på hals og fotsåler. Kløen og utslettet kan vedvare i inntil fire uker etter vellykket behandling.

Q: Hvordan behandles skabb og hva bør man være oppmerksom på?

A: Skabb behandles i Norge med permetrinkrem 50 mg/g, benzylbenzoat 250 mg/ml som liniment, eller et kombinasjonsprodukt med 225 mg/g benzylbenzoat og 20 mg/g disulfiram som krem. Ved behandlingssvikt kan man bytte preparat eller bruke peroral behandling med ivermektintabletter. Det er viktig å følge behandlingsinstruksjonene nøye, samt gjennomføre rutiner med hensyn til vasking av sengetøy, klær og sko. Informer alle nærkontakter om infeksjonen, og sørg for at de starter behandling samtidig, selv om de ikke har symptomer. Kløen kan vedvare 2-4 uker etter vellykket behandling.