Mosskorpioner

Mosskorpioner Chelifer cancroides

Når du hører om mosskorpioner, også kjent som bokmosskorpion, tenker du kanskje på store, fryktinngytende skapninger. Men disse små, fascinerende edderkoppdyrene, som tilhører gruppen Pseudoscorpiones, er langt fra skadelige for mennesker. Du vil oppdage at disse skapningene, med sine imponerende klosakser og fire par bein, er fascinerende jegere av smådyr som midd og støvlus. Gjennom å forstå deres livssyklus og naturlige habitat, kan du lære hvordan disse nyttedyr spiller en viktig rolle i det økologiske systemet, spesielt i fuktige miljøer.

Hovedpunkter

Mosskorpioner, også kjent som bokmosskorpioner, har en fascinerende anatomi og livssyklus. Her er fem viktige punkter om dem:

 • Antall arter: Det finnes ca. 3000 arter av mosskorpioner globalt, og 16 av disse er funnet i Norge.
 • Habitat: De fleste arter lever i naturen, men bokmosskorpionen (Chelifer cancroides) og dvergmosskorpionen (Cheiridium museorum) kan også finnes i menneskets boliger.
 • Kjennetegn: Bokmosskorpionen kan bli opp til 4,5 mm lang med lange palper som er lengre enn kroppen. Den er mørk brun med noe rødaktige klosakser.
 • Livssyklus: Hunnen legger 20 til 40 egg som hun bærer under seg til de klekker. De unge modnes etter 10 til 24 måneder og voksne kan leve i tre til fire år.
 • Fuktige miljøer: Bokmosskorpionen trives i fuktige omgivelser som bark på trær, fuglereder, eller områder i menneskets nærhet som uthus og bolighus. De er avhengige av disse miljøene for å jakte på smådyr.

Kjennetegn på Mosskorpioner

Fysisk beskrivelse

Bokmosskorpionen, også kjent som bokskorpion, kan bli inntil 4,5 mm lang. I tillegg kommer de lange palpene som er lengre enn kroppen. Fargen er mørk brun, mens kloarmene er noe mer rødaktige. Hannens bakkropp er sagtakket på sidene, mens hunnens bakkroppssider er jevnt avrundet. De mest slående kjennetegnene er forkroppens to tverrfurer og de grovere knutene på siden.

Habitat og utbredelse

Du kan finne mosskorpioner i mange ulike miljøer. De fleste lever ute i naturen, under løs bark på trær, i skogbunnen eller i komposthauger. Mange arter trives godt i drivhus. To arter finnes ofte i menneskets boliger: bokmosskorpionen og dvergmosskorpionen.

I hele verden kjenner du til cirka 3000 arter av mosskorpioner. I Norge er 16 arter funnet, men kunnskapen om artenes utbredelse er mangelfull. Mosskorpioner foretrekker fuktige miljøer der de jakter på smådyr som støvlus og midd. Hvis du finner disse små skapningene i hjemmet ditt, kan det være et tegn på at det finnes for fuktige partier eller mugg. Bokmosskorpionen er harmløs for mennesker, men effektiv i å kontrollere små skadedyr.

Typer av Mosskorpioner

Alternativt navn som brukes er bokmosskorpion. Når du stifter bekjentskap med denne fascinerende verdenen, vil du bli introdusert for flere typer mosskorpioner:

 • Bokmosskorpion (Chelifer cancroides)
 • Dvergmosskorpion (Cheiridium museorum)
 • Hagemosskorpion (Lamprochernes nodosus)

Vennligst se tabellen nedenfor for å lære mer om det mangfoldige utvalget av mosskorpioner som finnes i Norge:

ArtKjennetegn
Bokmosskorpion (Chelifer cancroides)Mørk brun, opptil 4,5 mm, ofte funnet i menneskets boliger
Dvergmosskorpion (Cheiridium museorum)Pæreformet kropp, vanlig i fuglereder og dyrehi
Hagemosskorpion (Lamprochernes nodosus)Kan finne sin vei inn i fjøs og drivhus, trives i gjødselkjellere
Andre arterLever ofte under løs bark på trær og i skogbunnen
Global distribusjonCa. 3000 arter kjent i hele verden, 16 arter funnet i Norge

Bokmosskorpion (Chelifer cancroides)

Bokmosskorpionen, den mest kjente og utbredte arten, kan bli opptil 4,5 mm lang og kjennetegnes ved sin mørkebrune farge. De lange palpene er en signaturtrekk, og de lever gjerne i menneskeskapte miljøer som uthus og bolighus. Hvis du oppdager dem, er det en indikasjon på et generelt fuktig miljø.

Dvergmosskorpion (Cheiridium museorum)

Dvergmosskorpionen har en karakteristisk pæreformet kropp og holder ofte til i fuglereder og dyrehi. Den er mindre vanlig enn bokmosskorpionen og trives best i naturrike omgivelser.

Du vil finne det interessant at dvergmosskorpionen tilbringer store deler av sitt liv i nærheten av fugler og andre smådyr. Dette intime samspillet mellom art og miljø gir oss en fascinerende forståelse av deres økologiske rolle.

Hagemosskorpion (Lamprochernes nodosus)

Hagemosskorpionen er en art som ofte finnes i gjødselkjellere, drivhus og fjøs. Den kan også finnes i områder med høy organisk aktivitet, noe som gjør den til en nyttig art i slike miljøer.

Forstå at hagemosskorpionen har tilpasset seg sitt noe utradisjonelle habitat ved å dra nytte av de mange smådyrene som finnes i disse fuktige og næringsrike omgivelsene.

Livssyklus

Mosskorpioner, kjent som bokmosskorpionen, har en fascinerende og kompleks livssyklus. Det hele starter med en spesiell paringsdans og ender med unge skorpioner som vokser og modnes på vei til å bli voksne jegere.

Paring og reproduksjon

Hannen utfører en fascinerende paringsdans når han møter en hunn. Han gnir bukområdet, sannsynligvis for å utskille luktstoffer, og legger så fra seg en spermiesekk som hunnen posisjonerer seg over. Dette intrikate ritualet kan ta fra 10 minutter til en hel time.

Egglegging og utvikling

Hunnen legger 20 til 40 egg i en klase som hun bærer under seg. Disse eggene klekkes etter ca. tre uker, og de nyfødte mosskorpionene forblir nært tilknyttet moren sin i denne perioden.

Et imponerende syn møter deg når du ser en hunn mosskorpion bære en klaff av egg, like stor som kroppen hennes, under buken. Etter eggene klekker, benytter de unge skorpionene seg av morens nærvær og beskyttelse før de gradvis sprer seg og starter deres individuelle liv.

Vekst og modenhet

De unge mosskorpionene gjennomgår tre hudskifter før de når voksen alder, en prosess som kan ta mellom 10 og 24 måneder, avhengig av temperaturen rundt dem. Voksenlivet kan for bokmosskorpionen vare tre til fire år.

Skifte av hud har stor betydning for deres utvikling. I tiden fram til de er voksne, vil de unge mosskorpionene måtte skifte hud tre ganger. Temperaturen i deres miljø spiller også en avgjørende rolle i hvor lang tid denne utviklingsprosessen tar. En bokmosskorpion kan dermed ha en levetid på inntil fire år.

Habitat og oppførsel

Foretrukkede omgivelser

Mosskorpioner, også kjent som bokmosskorpioner, er tilpasningsdyktige små skapninger som trives i ulike miljøer. I naturen finner du dem ofte under løs bark på trær, i tremuld, skogbunnen eller komposthauger. Mange arter er spesielt glade i fuktige og varme miljøer, som drivhus og fuglereder. Disse omgivelser gir dem et rikholdig utvalg av byttedyr.

Jakt- og matvaner

Mosskorpioner er dyktige jegere som bruker de kraftige klosaksene sine til å fange smådyr, som midd, støvlus og spretthaler. Deres foretrukne byttedyr varierer, men de fleste av dem livnærer seg på små skapninger de møter i sitt naturlige habitat.

De fleste mosskorpioner har giftkjertler i klosaksene sine, noe som gjør dem svært farlige for insektsbyttedyrene de jakter på. Når de har fanget et bytte, bruker de giftkjertlene til å lamme og drepe det. Denne effektiviteten sikrer at de kan overleve selv i områder med relativt få byttedyr.

Interaksjon med mennesker

Som menneske trenger du ikke å frykte mosskorpionene. De er helt harmløse for oss og hjelper faktisk til med å kontrollere skadedyr, som midd og veggedyr, i våre hjem. I hus finner du dem sjelden i store antall, da de foretrekker fuktigere miljøer hvor deres byttedyr trives.

Hvis du skulle finne mosskorpioner i ditt hjem, kan det være et tegn på at du har fuktproblemer. For å bli kvitt dem, trenger du bare å plukke eller feie dem opp og kaste dem ut. Hvis du oppdager en masseforekomst, som kan skje i bakerier med dårlig hygiene, må du fokusere på å fjerne skorpionenes næringsgrunnlag ved å rense opp.

I menneskelige habitat

Denne delen handler om bokmosskorpioner, også kalt bokskorpioner, og hvordan de kan trives i menneskelige habitat. Selv om de sjelden blir et problem, er det viktig å forstå deres preferanser og måter å kontrollere dem på.

Vanlige angrepsområder

Bokmosskorpionen kan finnes i ulike fuktige områder av hjemmet ditt. Vanlige steder å finne dem inkluderer kjellere, baderom og uthus der fuktig miljø kan tiltrekke seg smådyr som de jakter på. I tillegg kan de finnes i bakerier og under bøker som oppbevares for fuktig.

Faktorer som tiltrekker Mosskorpioner

Flere faktorer kan gjøre ditt hjem attraktivt for bokmosskorpioner. Disse inkluderer:

 • Høyt nivå av fuktighet
 • Tilstedeværelse av byttedyr som midd og støvlus
 • Organisk avfall i kjellere eller andre fuktige områder

Any form for fuktighet eller uorganiske materialer kan tiltrekke disse fascinerende skapningene. For eksempel, hvis du har gamle bøker liggende i et fuktig miljø, kan de bli et attraktivt fristed for bokmosskorpioner.

Bekjempelse og håndtering

Siden mosskorpioner ikke er skadedyr, er det viktig å ikke bruke kjemikalier for å bekjempe dem. Det er oftest tilstrekkelig å plukke eller feie dem opp og sette dem ut. Ved masseforekomst, som i visse bakerier, må man fjerne næringsgrunnlaget ved å rense opp området.

Har du gjentatte forekomster av bokmosskorpioner i hjemmet ditt, bør du grundig undersøke om det er noen fuktproblemer. Enhver form for fuktig miljø bør elimineres ved å forbedre ventilasjon og fjerne organisk materiale som kan tiltrekke byttedyr. Dette vil redusere sjansene for at bokmosskorpionen slår seg ned i ditt hjem.

Interessante fakta

Unike egenskaper og evner

Bokmosskorpionen, også kjent som bokskorpion, skiller seg ut blant små rovdyr med sine imponerende palper og mangfoldige overlevelsesevner. Du vil kanskje bli fascinert av hvordan de bruker klosaksene sine, som både jaktredskap og forsvarsmekanisme. Til tross for sin beskjedne størrelse på opptil 4,5 mm, er de utstyrt med giftkjertler som kan lamme byttet deres.

Tilpasninger og overlevelsesstrategier

Du vil oppdage at bokmosskorpionen har utviklet en rekke tilpasninger for å trives i ulike miljøer, spesielt steder som er fuktige og hvor byttedyr som støvlus, spretthaler og midd florerer. De har også blitt funnet å ha evnen til å feste seg til fluer og andre insekter for å bli fraktet til nye områder.

Denne unike tilpasningen tillater bokmosskorpionen å spre seg og finne nye jaktmarker med letthet. Å binde seg til insekter gir dem en form for mobilitet som de ellers ville mangle, på grunn av deres langsomme bevegelser. Dette ikke bare øker sjansene deres for å overleve, men hjelper dem også å finne optimale leveområder der deres naturlige byttedyr er rikelig til stede. Kombinert med deres evne til å leve både utendørs under bark og i menneskeskapte omgivelser som uthus og bakerier, viser dette hvor usedvanlig dyktige de er til å tilpasse seg.

Mosskorpioner

Også kjent som bokmosskorpion, disse fascinerende små skapningene, tilhører edderkoppdyrene og lever et liv i det skjulte under bark, i skogbunn eller til og med i dine bøker og boliger. Med deres karakteristiske store klosakser og sans for fuktige miljøer, fremstår de som en naturlig del av vårt økosystem. Du kan med undring observere deres rolige, men effektive bevegelsesmønstre, mens de holder smådyr som midd og spretthaler i sjakk. La dem være i fred, for de spiller en viktig rolle i å opprettholde balansen i naturen.

FAQ

Q: Hva er forskjellen mellom en mosskorpion og en vanlig skorpion?

A: Mosskorpioner ligner på små skorpioner, men mangler halen med giftbrodd som vanlige skorpioner har. De har fire par bein, store armer (palper) med klosaks ytterst, og giftkjertler i klosaksene, men er helt ufarlige for mennesker. Deres giftklemmer brukes til å fange og konsumere smådyr som midd og støvlus.

Q: Hvor kan man finne bokmosskorpioner i Norge?

A: Bokmosskorpioner kan finnes over hele Norge, både i naturen og i menneskets nærhet. I naturen finner man dem ofte under bark på trær og i fuglereder. I nærheten av mennesker finner man dem i uthus, staller og bolighus. De trives i fuktige miljøer hvor de kan finne små byttedyr som støvlus, spretthaler og midd.

Q: Bør mosskorpioner bekjempes dersom man finner dem i huset?

A: Nei, mosskorpioner er ikke skadedyr og skal ikke bekjempes. De kan enkelt plukkes eller feies opp og kastes ut. Ved masseforekomster, som i visse bakerier, bør man fjerne næringsgrunnlaget ved å renske opp. Hvis de gjentatte ganger finnes i et bolighus, bør man undersøke for fuktproblemer siden mange av mosskorpionenes byttedyr trives i slike miljøer.