klannere

Klannere

Klannere er en billefamilie som ofte finnes i norske hjem. De kjennetegnes av sine korte antenner med kølle og korte bein. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter ved klannere, inkludert deres tilstedeværelse i senger, symptomer på kontakt med klannerlarver, vanlige klannerarter i Norge, samt forebyggende tiltak og skadedyrbekjempelse.

Klannere i sengen

Helt tilbake i 1948 rapporterte flere grupper av hudleger om pasienter som utviklet utslett forårsaket av kontakt med larver av biller fra klannerfamilien. Disse reaksjonene inkluderte symptomer som kløe og utslett. Kliniske tester bekreftet at hårene til klannerlarver i slektene Anthrenus, Attagenus, Dermestes eller Trogoderma forårsaket disse reaksjonene.

Symptomer

Forskjellige rapporter beskriver allergiske reaksjoner på klannerlarvers hår og insektblod (hemolymfe). Symptomene inkluderer klager over intens kløe og utslett, og hos noen kan det også oppstå irritasjon i luftveiene og øynene. Det er vanligvis personer som har langvarig eksponering for disse hårene som opplever slike reaksjoner. Det er viktig å merke seg at mistanke om veggedyrbitt kan faktisk være forårsaket av klannerlarver i sengen.

Vanlige klannerarter i Norge

Fleskeklanneren (Dermestes lardarius) er den mest vanlige klanneren i Norge. Den er 7-9 mm lang og finnes både innendørs og utendørs. Fleskeklanneren legger egg gjennom hele sommeren på næringsstoffene for larven. Når larven er fullvoksen, forpupper den seg i næringsstoffene eller vandrer av sted for å forpuppe seg i sprekker og hull. Larven kan også skade treverk og andre materialer og er kjent for å ødelegge tørt og halvtørt dyremateriale, som tørrfisk, skinke, fenalår, bacon, pølse, tørre huder, ugarvet skinn, utstoppede dyr, pels, lær og døde insekter. Fleskeklanneren har vanligvis én generasjon i året og overvintrer som voksen.

Brun pelsbille (Attagenus smirnovi) er 2,5–4 mm lang og lever ikke utendørs i Norge. Denne klanneren spiser støv, matsmuler, hår og hudavfall og er kjent for å fly fra hus til hus gjennom åpne vinduer. Angrep forekommer derfor ofte i tett bebygde områder. Det er viktig å støvsuge jevnlig for å fjerne potensielle næringskilder for billene. Brun pelsbille ble først funnet i Norge i november 1983 i et studenthjem på Majorstuen i Oslo. Den spredte seg raskt i byen, først til Majorstuen, Bislett og andre deler av Oslo vest, og fikk kallenavnet “Majorstu-billen”.

Pelsbille (Attagenus pelio) er en liten bille, omtrent 3,5-5,5 mm lang, som finnes naturlig utendørs i naturen. Den har karakteristiske hvite flekker på vingene og brystskjoldet. Normalt er ingen tiltak nødvendig med mindre de opptrer i stort antall.

Husklanner (Domestes haemorrhoidalis) er en klanner som av og til finnes på animalske produkter og matvarer. For å forhindre angrep er det viktig å oppbevare matvarer på et kjølig sted i tette beholdere, kaste smittede gjenstander og matrester. Hygienisk standard spiller en viktig rolle i å hindre infestasjon.

Sebraklanner (Trogoderma angustum) er en liten klanner, vanligvis 2,2–3,9 mm lang. Den kan forårsake skader på mat og tekstiler i private hjem, men er spesielt problematisk på museer og samlinger.

Museumsbillen (Anthrenus museorum) er en liten bille på 2,2-3,6mm. Den finnes ofte innendørs og lever av døde fluer og andre insekter, samt tekstiler i noen tilfeller. Støvsuging er vanligvis tilstrekkelig for å eliminere problemet

Forebygging og bekjempelse

For å forebygge klannerinfestasjoner er det viktig å følge noen enkle tiltak:

  • Sørg for normal rengjøring, inkludert støvsuging under sengen og i skap.
  • Lagre klær i tette poser etter å ha forsikret deg om at de er rene.
  • Oppbevar mat kjølig og i tette beholdere.

Ved oppdagelse av klannerlarver i klær, kan du fryse klærne i tre dager eller vaske dem på minst 60 grader. Hvis du har kjæledyr, bør du også undersøke deres oppholdssteder nøye. Unngå bruk av insektmidler, da de vanligvis har begrenset effekt.

Trenger du råd eller hjelp med klannere i din bolig? Ta kontakt med profesjonelle skadedyrbekjempere for en uforpliktende samtale. Å håndtere klannere krever ofte spesialisert kunnskap og utstyr for å sikre en effektiv løsning.