borebiller

Borebiller: Fakta, Forebygging og Kontroll

Borebiller er små biller som kan forårsake store skader på treverk og møbler. De har flere lokale navn, som Mit, Mott, Morr og Makk, og den arten som oftest gjør skade er stripet borebille. Disse billene kan gjøre alvorlig skade, særlig på eldre hus og møbler.

Stripet borebille

Markhull i treverk og møbler er som oftest forårsaket av borebiller. Disse skadedyrene er vanlige langs kysten av Telemark, Sørlandet og opp mot Vestlandet, og det er viktig å være oppmerksom på tegn til angrep for å kunne bekjempe dem på en effektiv måte.

Stripet borebille gnagehull

Ta kontakt

Hvis man oppdager skade på treverk forårsaket av stripet borebille, er det viktig å iverksette tiltak så snart som mulig. Tiltak kan være sprøyting, gassing, utbytting av trevirke eller fuktreduserende tiltak. Det anbefales å ta kontakt med en skadedyrkontrollør for hjelp til å fjerne skadedyrene og forebygge fremtidige angrep. Stripet borebille kan gjøre skade på bygningstømmer og møbler, og etterlater seg ca. 2 mm store flyvehull når billene kryper ut.

Treborende insekter

Husbukk

Husbukk

Husbukk er en skadegjører som angriper treverk. Den er en relativt stor bille med en lengde på 8-20 mm. Husbukken har lange antenner og et hårete halsskjold med to flekker uten hår. Larven til husbukken er hvit og kan være opptil 25 mm lang, med en innsnøring ved hvert ledd.

Husbukk angrep

Husbukkens larver er kjent for å forårsake skade på treverk av bartreslag, spesielt gran og furu, ved å spise seg gjennom det. Ofte er ødeleggelsene alvorlige ved tiden de blir oppdaget. Dette skyldes larvenes tendens til å holde seg innenfor treets indre strukturer, noe som gjør at de unngår å lage hull på overflaten. Derfor kan en tømmerstokk være fullstendig tom på innsiden uten synlige tegn til angrepet er avdekket. En slik svekket tømmerstokk kan tape sin strukturelle integritet, hvilket innebærer en fare for at vitale deler av en bygningskonstruksjon kan bli kompromittert.

Husbukk angrep skjer som oftest i nyere trevirke og vil normalt sett dø ut av seg selv etter 50-60 år.

Hva kjennetegner husbukk

Husbukken tilhører familien trebukker og er vanlig langs kysten av Telemark og Agder-fylkene. Den lever av tørt trevirke fra bartrær og kan spise splintved av furu og gran. Larvegangene er ovale eller flate, ca. 5 mm brede, og fylt av et lyst boremel. Flygehullene er ovale og har en lengde på 5-8 mm med en ru kant. Husbukken har en livssyklus som avhenger av faktorer som fuktighet, temperatur og næringsinnhold i veden. Larvene vokser raskest mellom 20 og 30 °C, i treverk under 20 år med en vedfuktighet på 15 til 28 %. Voksne biller forlater veden tidlig på sommeren og lever kun i 10-15 dager.

Hvordan bli kvitt husbukk

For å bekjempe husbukk kan impregneringsmiddel som WoodTox brukes ved kraftige angrep i ungt treverk. Alternativt kan oppvarming benyttes. Ved eldre angrep over 50-60 år, der konstruksjonen ikke har større skader, vil angrepet dø ut av seg selv. Skadet treverk kan byttes ut med løvtre eller kjerneved for å forhindre videre angrep.

Middel mot husbukk

WoodTox er et godkjent middel mot husbukk og andre treborende insekter. Det er et alternativt middel til antiparasitt og Boracol, som også er tilgjengelig på markedet.

Stripet borebille

Stripet borebille er et annet vanlig treborende insekt i Norge. Det er viktig å redusere fuktighetsnivået i boligen for å bekjempe stripet borebille. Dette kan oppnås gjennom drenering, ventilasjon eller bruk av avfukter. Ved vedvarende høy fuktighet kan kjemisk bekjempelse være nødvendig. Impregneringsmiddel mot borebiller kan påføres angrepet treverk for å hindre ny egglegging. Det er viktig at trevirket ikke er malt eller behandlet for at middelet skal kunne trenge inn.

Middel mot mott i treverk

WoodTox er et nylig godkjent middel mot mott i treverk, også kjent som borebiller. Det er et alternativt middel til antiparasitt og Boracol som fortsatt er tilgjengelig på markedet.

Bekjempe stripet borebille

For å bekjempe stripet borebille er det viktig å redusere fuktighetsnivået i boligen. Dette kan gjøres ved drenering, ventilasjon eller bruk av avfukter. Stripet borebille krever et fuktighetsnivå på 12% eller mer i treverk for å kunne gjennomføre sin livssyklus

Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppdage borebiller?

Borebiller kan være vanskelig å oppdage, spesielt tidlig i infeksjonen. Noen tegn på borebiller inkluderer små hull i treet, sagflis rundt treet, og svekket treverk som kan føre til at møbler eller konstruksjoner blir svekket. Det er viktig å handle raskt hvis du mistenker at borebiller har infisert treet ditt.

Er borebille farlig?

Borebiller kan være farlig for treverk, da de kan svekke og ødelegge treet over tid. Hvis borebillene har infisert treverket i et hus eller en konstruksjon, kan det føre til at bygningen blir usikker. Men borebiller er ikke farlige for mennesker eller dyr.

Hvordan bli kvitt mott i møbler?

Det finnes flere måter å bli kvitt mott i møbler på. En metode er å fryse møblene i flere dager, da dette vil drepe mottene og eggene deres. En annen metode er å bruke et insektmiddel som er spesielt utviklet for å drepe mott.

Middel mot mott i treverk?

Det finnes flere midler som kan brukes for å drepe mott i treverk, inkludert insektmidler og trebeskyttelsesmidler. Det er viktig å velge et middel som er trygt å bruke og som ikke vil skade treet eller møblene.

Borebiller forsikring?

Borebiller kan forårsake betydelig skade på treverk og møbler, og noen forsikringsselskaper kan tilby dekning for skader forårsaket av borebiller. Det er viktig å sjekke med forsikringsselskapet ditt for å se om de tilbyr denne typen dekning.

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med husbukk i din bolig? Ta kontakt oss i Skadedyrkontroll 1 AS for en uforpliktende samtale.