luftavfukter båt

Avfukter til båt: Effektive løsninger for å bekjempe fuktighet på sjøen

Avfukter til båt: Best med fastmontert avfukter med sorpsjon

En fastmontert avfukter med sorpsjon er den beste typen avfukter til en båt, spesielt for nordiske værforhold. Disse avfukterne fungerer godt i både lave og høye temperaturer og fjerner effektivt fuktighet fra båtens interiør. Sorpsjonsavfuktere fungerer ved å absorbere fuktighet fra luften og deretter tørke ut det absorberte vannet ved hjelp av en varmekilde.

Det er viktig å velge en avfukter som passer til båtens størrelse og bruksmåte. En fastmontert avfukter er spesielt egnet for større båter eller båter som brukes hyppig, da den kan arbeide kontinuerlig og er enkel å vedlikeholde. Disse avfukterne kan monteres på et egnet sted i båten og kobles til båtens strøm- og avløpssystem.

En fastmontert avfukter med sorpsjon er også mer effektiv enn en flyttbar avfukter, da den kan arbeide kontinuerlig og er spesielt egnet for båter som ikke er i bruk over lengre perioder. Sorpsjonsavfuktere kan fjerne opp til 12 liter vann per dag og opptil 130 m3 luft per time.

Det er viktig å opprettholde en relativ luftfuktighet på ca 50% eller lavere på innsiden av båten for å opprettholde et tørt og komfortabelt miljø. Dette kan oppnås ved hjelp av en fastmontert avfukter med sorpsjon, sammen med andre tiltak som god ventilasjon og riktig type oppvarming. En tørr båt reduserer risikoen for mugg, dårlig lukt og er med på å bevare båtens verdi, og er også bedre for både helsen og trivselen til menneskene ombord.

Tørr båt gir bedre trivsel

Tørre dyner gir bedre søvn

En av de viktigste faktorene for å ha en god natts søvn i båten er å ha tørre dyner. Fuktighet kan føre til at madrasser og dyner blir fuktige, noe som kan føre til dårlig lukt og muggdannelse. En avfukter kan bidra til å holde båten tørr og behagelig, og dermed sørge for at dyner og madrasser forblir tørre og friske.

Mer fornøyd familie

En tørr båt gir bedre trivsel for hele familien. Ingen liker å tilbringe tid i en fuktig og ubehagelig båt. Med en avfukter kan man unngå fuktproblemer som kan føre til dårlig lukt og muggdannelse. En tørr båt gir dermed bedre komfort og trivsel for alle ombord.

Det er viktig å ta vare på båtens innredning og utstyr for å bevare verdien av båten. Fuktighet kan føre til skader på treverk og metaller, og kan også påvirke det elektriske anlegget. En avfukter kan bidra til å holde fuktigheten borte og dermed redusere risikoen for skader og rust.

Alt i alt kan en avfukter være en god investering for båteiere som ønsker å opprettholde en tørr og behagelig båt. Med en tørr båt kan man unngå fuktproblemer og dermed sørge for bedre trivsel for hele familien.

Avfukter som fjerner fukt ved opplag/ hjemmehavn

Når båten er i opplag eller i hjemmehavnen, kan fuktighet i luften forårsake skade på båten. Muggsopp og jordslag kan føre til dårlig lukt, ødelegge interiøret og elektronikken, samt forårsake korrosjon og rust på skroget. Derfor er det viktig å ta vare på båten ved å bruke en avfukter som fjerner fuktighet i luften.

En fastmontert avfukter med sorpsjon, som for eksempel Arida S8 eller S12, er spesielt egnet for bruk i båt om vinteren da de fungerer effektivt selv ved lave temperaturer. Det er viktig å ha en avfukter med automatisk restart for å holde båten tørr om vinteren. Dette vil sikre at avfukteren fortsetter å jobbe selv etter strømbrudd eller vedlikeholdsperioder, og hindre at fuktig luft blir fanget inne i båten og skaper kondens og muggproblemer.

Unngå ødelagt båt på grunn av kald, fuktig og rå luft

For å unngå ødeleggelse av båten på grunn av kald, fuktig og rå luft, kan bruk av avfukter være til stor hjelp. Ved bruk av avfukter vil man redusere mengden av fuktighet i luften kontinuerlig, og dermed fjerne risikoen for mugg, jordslag og korrosjon. Dette vil også bidra til å holde innredningen fin og elektronikken i båten i god stand.

Selv om man har god lufting, kan det fortsatt oppstå fuktproblemer inne i båten. Derfor er det viktig å bruke en avfukter for å holde fuktigheten under kontroll. En avfukter vil også bidra til å fjerne vond lukt og hindre bakterier fra å trives i fuktige omgivelser.

Hvordan håndtere fukt i båten om vinteren?

Om vinteren er det spesielt viktig å holde båten tørr og fuktigheten under kontroll. Dette skyldes at temperaturen ofte ligger under duggpunktet, noe som kan føre til kondens og fuktproblemer. Ved å bruke en avfukter med sorpsjon vil man kunne fjerne fuktighet fra luften selv ved lave temperaturer.

I tillegg til å bruke avfukter, kan man også sørge for god ventilasjon og unngå å la våte klær og utstyr ligge i båten. Det kan også være lurt å sjekke båten jevnlig for å oppdage eventuelle fuktproblemer tidlig og ta nødvendige tiltak.

Velge rett avfukter for din bruk av båten

Når du skal velge en avfukter for båten din, er det viktig å vurdere flere faktorer som kapasitet, energiforbruk, størrelse, vedlikehold og enkel bruk. Det finnes flere typer luftavfuktere som kan være til nytte for båter i forskjellige situasjoner og størrelser. De tre mest populære kategoriene er små bærbare, fastmonterte og store luftavfuktere.

Små bærbare

Små bærbare luftavfuktere er ideelle for mindre båter og trange områder hvor fuktnivået er moderat. Disse enhetene er ofte lette og kompakte, noe som gjør dem enkle å transportere og plassere om bord på båten. Selv om de kanskje ikke er kraftige nok til å håndtere store mengder fuktighet, kan de bidra til å forhindre lukt, mugg og korrosjon i mindre grad.

En ulempe med små bærbare avfuktere er at de fungerer sjeldent godt når temperaturen er lav. De kan derfor ikke brukes om vinteren når du har båten i opplag, og behovet er størst. I tillegg må de i de fleste tilfeller tømmes for vann ved jevne mellomrom, og det betyr at du faktisk må ned i båten ganske ofte, selv om du ikke hadde planlagt det.

For små maskiner anbefaler vi Meaco eller Arida sine små bærbare maskiner.

Fastmonterte

Fastmonterte luftavfuktere er en mer permanent løsning egnet for mellomstore til store båter, samt båter lagret for lengre tid. Disse enhetene er vanligvis kraftigere enn små bærbare avfuktere og er designet for å håndtere mer fuktighet. Fastmonterte luftavfuktere kan vanligvis kobles til en strømkilde om bord og krever lite vedlikehold.

Det er en befrielse å ha en avfukter som ikke flytter på seg når man kommer ut i litt bølger og dårlig vær. Disse kan som regel monteres skjult i ett eller annet skott, og man kan trekke luftslanger til én eller flere kabiner, akkurat som man gjør med en dieselvarmer. Det er også mulig å kople den til samme slangesett om det barer gjøres riktig.

I tillegg slipper man å tømme disse maskinene, for de sender den våte og fuktige luften ut gjennom skutesiden selv. Dermed er det mindre vedlikehold, mindre jobb, og bare mye glede.

For fastmonterte avfuktere anbefaler vi Arida S8 eller S12.

Velg en avfukter som blåser nok tørr luft rundt i båten

Store luftavfuktere er ideelle for større båter, spesielt de som er utsatt for høye fuktnivåer. Disse enhetene har større kapasitet og kan fjerne betydelige mengder fuktighet, noe som bidrar til å forhindre alvorlige problemer som mugg, råte og korrosjon.

Det er slik at montering av disse stort sett er lett og fleksibelt, samt at de ikke er avhengige av varme for å fungere godt. De beste modellene kan produsere tørr luft selv ned til -20 Celsius. I tillegg blåser de tørr luft gjennom slanger, så man kan lede den tørre luften innerst i kabinen.

Når du velger en avfukter som blåser nok tørr luft rundt i båten, er det viktig å vurdere hvor mye luftavfukteren blåser og hvor godt den sirkulerer luften. Dette vil bidra til å sikre at luften er tørr og behagelig i hele

Hvordan velge rett luftavfukter til båten

Når man skal velge en luftavfukter til båten, er det viktig å ta hensyn til båtens størrelse, bruksmønster og værforhold der du holder til. Det finnes flere typer avfuktere som kan være velegnet. Her er noen av de vanligste typene:

Fastmontert avfukter

En fastmontert avfukter er enkel å bruke og krever lite vedlikehold. Den kan være et effektivt valg for større båter og båter som brukes ofte. Plassering av avfukteren er viktig for å oppnå beste resultat. En fastmontert avfukter fjerner effektivt fuktighet fra luften og kan forhindre mugg og luktproblemer ombord.

Tørkerotor avfukter

For nordiske værforhold er en tørkerotor avfukter den mest egnede typen. Denne typen luftavfukter er effektiv selv ved lave temperaturer, noe som er viktig for båter som oppholder seg i kaldere klima. Tørkerotor avfuktere er også energieffektive og lydsvake, noe som er praktisk for båteiere som ønsker å redusere strømforbruket og sørge for et behagelig miljø ombord. Tørkerotor avfuktere fungerer ved å trekke inn fuktig luft og sende den over en roterende tørkerotor som absorberer fuktigheten fra luften. Deretter blåses den tørre luften ut igjen.

Vurderinger ved valg av avfukter – få hjelp av oss

Når man skal velge en avfukter, er det viktig å vurdere hva den skal brukes til. Dersom man kun trenger å tørke ut båten under ferieturer eller bruke den om våren og høsten, kan det være tilstrekkelig med en enklere modell. Skal man holde båten tørr hele året, kan det være en god investering å velge en modell som også fungerer effektivt når det er kaldt, som for eksempel en sorpsjonsavfukter. Sorpsjonsavfuktere fungerer ved å absorbere fuktighet fra luften og lagre den i et materiale som heter sorbent. Når sorbentet er mettet med fuktighet, må det byttes ut eller tørkes for å kunne brukes igjen.

For å oppnå best mulig resultater, bør man også tenke på plasseringen av avfukteren. Plasser den slik at luftstrømmen ikke hindres av møbler eller annet utstyr ombord. Vedlikehold av avfukteren er også viktig for å sikre optimal ytelse, så husk å rengjøre eller bytte ut filteret etter produsentens anbefalinger.

Ta kontakt med en ekspert for hjelp med vurdering av hvilken luftavfukter som er best for ditt behov.